Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img

Sách và cuộc sống: Bộ sách đồ sộ về các dân tộc Việt Nam

Cập nhật: 14/02/2020 | 08:32

Bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” của Viện Dân tộc học vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Đây là công trình nghiên cứu được triển khai từ năm 2012 đến nay. Bộ sách do PGS.TS.Vương Xuân Tình chủ biên cùng 102 lượt tác giả khác đã đạt giải B giải thưởng sách quốc gia lần 2.

Bìa bộ sách

Bộ sách gồm 4 tập: Tập 1 “Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường” (764 trang.); tập 2 “Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Ka đai” (980 trang); tập 3 “Nhóm ngôn ngữ Môn – Kh’me” (1.440 trang) và tập 4, gồm quyển 1 “Nhóm ngôn ngữ Mông - Dao và Tạng - Miến” (907 trang), quyển 2 “Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo” (964 trang).

Trong bộ sách này, dân tộc Kinh (Việt) lần đầu tiên được giới thiệu một cách tổng quát nên được đề cập tương đối toàn diện và không theo cấu trúc khung biên soạn chung. Với các dân tộc khác, bộ sách đều có ba nội dung cơ bản: Tổng quan tình hình nghiên cứu; trình bày, phân tích sự phát triển và biến đổi về kinh tế - xã hội kể từ năm 1986 đến nay; một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu và sự phát triển của tộc người đó.
Bộ sách có ba giá trị chủ yếu, đó là giá trị thông tin, giá trị tổng hợp và giá trị tổng kết.

Bình Minh (g/t)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại