Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát, đấu tranh chống tiêu cực

Cập nhật: 12/08/2022 | 16:56

Ngày 12/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các đồng chí Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Y Quang K’Brông, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Văn Chiến, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... được triển khai hiệu quả. Công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, phường, thị trấn quan tâm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến thông báo tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 

6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm và một số chỉ tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, cùng với đánh giá cao kết quả đạt được đồng chí Hà Thị Hạnh đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương. Qua đó, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động. 

MTTQ và các tổ chức thành viên  tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm, tuyên truyền chuyển đổi số; thực hiện việc thu hồi, đền bù, giải tỏa các dự án trọng điểm… MTTQ làm tốt, có hiệu quả vai trò giám sát, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, góp phần xây dựng Đắk Nông ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã hiệp thương bầu bổ sung 5 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Tin, ảnh: Hoàng Thanh 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại