Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Phát huy các thế mạnh, đưa Gia Nghĩa phát triển bền vững

Cập nhật: 17/02/2021 | 09:20

Thành phố Gia Nghĩa xác định nhiều mục tiêu quan trọng để triển khai thực hiện trong năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong thời gian tới.

Quyết tâm cao từ đầu nhiệm kỳ

Theo ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, năm 2021, thành phố quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án có tầm ảnh hưởng lớn, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông để làm động lực, đi trước, tạo thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Thành phố tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải thiện môi trường đầu tư. Các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân cũng là nhiệm vụ luôn được thành phố đặc biệt quan tâm.

Năm 2021, thành phố phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.100 tỷ đồng, chi ngân sách trên 413 tỷ đồng. Các xã tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Đắk Nia đạt 19/21 tiêu chí, xã Đắk R’moan đạt 16/21 tiêu chí.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.248 lao động; đào tạo nghề 560 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%. Gia Nghĩa duy trì không còn hộ nghèo. Các tỷ lệ về đường đô thị được nhựa hóa, nhựa hóa chung toàn thành phố, thu gom rác thải đô thị, đô thị hóa... đều được thành phố phấn đấu nâng cao.

Du lịch được xác định là “mũi nhọn” thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển

Khai thác các lợi thế phát triển kinh tế

Cũng theo ông Sương, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế. Trong đó, địa phương khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư liên kết sản xuất với người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nguyên liệu đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đổi mới, cải tiến công nghệ, trang thiết bị để cải tiến mẫu mã, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, từ đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước.

Việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được thành phố chủ động đẩy mạnh. Gia Nghĩa quyết tâm giữ ổn định diện tích sản xuất các ngành hàng chủ lực, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường; chú trọng an ninh lương thực.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện chương trình tái canh cà phê, quản lý dịch hại tổng hợp cũng được thành phố đẩy mạnh.

Thời gian tới, thành phố sẽ chú trọng hướng dẫn các xã, phường phát triển chăn nuôi theo khu vực tập trung, bảo đảm điều kiện và bảo vệ môi trường. ưu tiên thúc đẩy phát triển đàn bò, đàn dê, gia cầm.

Gia Nghĩa khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với người dân đầu tư chế biến nông sản

Hiện nay, địa phương xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi phù hợp; xây dựng đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng các chuỗi chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh và thực hành chăn nuôi tốt. Địa phương cũng ưu tiên phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học gắn với sản xuất theo chuỗi sản phẩm.

Thành phố huy động nguồn lực phát triển, hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, các xã, phường tiếp tục triển khai các mô hình, vườn nhân chồi, vườn ươm và ứng dụng khoa học công nghệ trong triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao. Phát triển lâm nghiệp bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp.

Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ thương mại sẽ được thành phố đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi đầu ra cho sản phẩm. Thành phố xác định, du lịch là một trong những “mũi nhọn” thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì thế, thành phố tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình du lịch, từng bước kiện toàn hạ tầng, tạo ra các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Trong đó, thành phố đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, văn hóa kết hợp du lịch tâm linh, khám phá và các dịch vụ vui chơi giải trí để thu hút du khách. Địa phương khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hình thành mô hình từng người dân, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch.

Thành phố kết nối tổng thể các danh thắng du lịch trên địa bàn, điểm bán hàng, kết hợp với khách sạn nghỉ dưỡng đạt chuẩn để tạo các tuyến du lịch hấp dẫn, quảng bá thu hút du khách. Việc phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ và toàn diện cũng sẽ được thành phố đẩy mạnh để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Năm 2021, thành phố Gia Nghĩa đã đưa ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể về khai thác các thế mạnh trong nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Với quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, thành phố Gia Nghĩa hoàn toàn có tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm trung tâm của tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại