Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Gia Nghĩa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất

Cập nhật: 15/06/2021 | 09:43

Những năm qua, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trên nhiều lĩnh vực. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Từ năm 2012 đến nay, thành phố Gia Nghĩa đã có nhiều chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa đầu tư về CNSH vào sản xuất. Thành phố đã hỗ trợ 81 mô hình nông nghiệp ứng dụng CNSH, với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Gia Nghĩa thực hiện 13 nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng CNSH cấp cơ sở.

Hợp tác xã Đắk Tân (Đắk Nia) sử dụng ưu thế lai trong sản xuất giống rau, quả F1 mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Các nhiệm vụ khoa học đã hỗ trợ người dân ứng dụng CNSH trong chăn nuôi, trồng trọt như: Xây dựng các mô hình trồng rau, hoa, cây ăn quả… có năng suất, chất lượng cao.

Thành phố đã hỗ trợ người dân xã Đắk Nia ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân cho cây ăn quả; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đắk R’moan về công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê.

Thành phố xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ; trồng sầu riêng, măng cụt, rau xanh theo tiêu chuẩn VietGAP; nuôi cấy mô đông trùng hạ thảo… Các mô hình này đã, đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiếp tục được người dân nhân rộng.

Hoạt động liên kết, hợp tác trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng CNSH, chuyển giao khoa học kỹ thuật được người dân thành phố Gia Nghĩa chú trọng. Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng CNSH có hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương được thành phố tiếp nhận, triển khai cho người dân áp dụng.

Người dân Gia Nghĩa chú trọng chọn các loại cây trồng, vật nuôi có ứng dụng CNSH vào sản xuất. Cụ thể, các giống cà phê được người dân trồng nhiều như TR4, TR9, TRS1, xanh lùn, với tổng diện tích khoảng 9.000 ha; sầu riêng Monthong, Ri6 với khoảng 300 ha; mít Thái Lan khoảng 40 ha...

Theo đồng chí Vi Đức Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Gia Nghĩa, trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn luôn chú trọng thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Việc phát triển, ứng dụng CNSH vào sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển, ứng dụng CNSH. Trong đó, thành phố huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp, người sản xuất cho phát triển ứng dụng CNSH vào thực tiễn sản xuất.

Thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân nhằm tiếp cận và chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến. Một trong những chính sách được thành phố tập trung đẩy mạnh là ứng dụng CNSH phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thành phố xây dựng các chương trình phát triển nông nghiệp hiệu quả dựa vào ứng dụng CNSH và lồng ghép với mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại