Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Sớm ngăn chặn tình trạng khai thác tận diệt thủy sản

03/03/2020 | 08:55

Trong những năm qua, công tác quản lý về môi trường, thủy sản tự nhiên còn lỏng lẻo. Do đó, hiện tượng khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt chưa được kiểm soát, gây ảnh hưởng lớn đến bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh...

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại