Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Nhiều chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường

04/06/2020 | 17:16

Những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có những hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Kết quả cho thấy, môi trường sống trên địa bàn tỉnh ngày càng được bảo vệ tốt hơn, trong đó đã phần nào hạn chế được rác thải nhựa...

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại