Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Xây dựng lực lượng quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Cập nhật: 23/04/2019 | 10:26 G4T+7

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông luôn xem việc xây dựng lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phút giải lao trên thao trường huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301

Giữ vững trận địa tư tưởng

Xây dựng LLQS tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề có tính nguyên tắc, là cơ sở để lực lượng vững mạnh toàn diện. Nhận thức đúng vấn đề, những năm qua cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị được kết hợp với đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn được chú trọng.

Toàn lực lượng cũng đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để củng cố thiết chế văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bồi dưỡng nhân cách con người và những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó, ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ ngày càng có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lực lượng quân sự tỉnh thực binh tiến công tiêu diệt địch trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Nêu cao tính chiến đấu

Nhận thức sâu sắc xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp; kịp thời bổ sung quy chế, quy định lãnh đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực công tác trọng yếu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Quân sự tỉnh nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo.

Thông qua đó, nhiều tổ chức đảng và đảng viên có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Trong 5 năm, toàn lực lượng đã tạo nguồn, kết nạp 321 đảng viên trong bộ đội tập trung; giữ vững 12/12 chi bộ đại đội đủ quân có cấp ủy. Hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng quân sự tỉnh xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kết nạp 497 đảng viên trong dân quân, tự vệ, 156 đảng viên trong dự bị động viên. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ đạt khoảng 25,62%; đảng viên trong dự bị động viên đạt khoảng 13,1%; có 65/71 chi bộ quân sự xã, phường có cấp ủy; 69 xã, phường đội trưởng tham gia cấp ủy cùng cấp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là trong thực hiện quy trình đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ được chú trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu về cán bộ cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đến nay, tỷ lệ cán bộ LLQS tỉnh đào tạo cơ bản đạt 87,1%; cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đạt 43,66%. Các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ được giải quyết kịp thời.

 

Trong 5 năm (2013-2018), toàn LLQS tỉnh đã tổ chức giáo dục chính trị cho trên 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực; khoảng 50.000 lượt dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Hoạt động đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chú trọng. Nền nếp hoạt động của các "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân", thực hiện Ngày pháp luật gắn với “Mỗi tuần học một điều luật” được các đơn vị duy trì. Nhờ đó, không chỉ giữ vững trận địa tư tưởng mà việc nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội được thực hiện kịp thời. Các đơn vị kịp thời chỉ đạo kiện toàn, nâng cao vai trò của hội đồng quân nhân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa cấp trên với cấp dưới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ.

 

Theo Đại tá Trương Xuân Lai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trước những khó khăn phức tạp của tình hình, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, LLQS tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, không sợ hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn  tỉnh tiếp tục tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường thông tin qua nhiều kênh, nhiều chiều một cách kịp thời, có định hướng nhằm tạo ra sức đề kháng “miễn dịch” cho tất cả quân nhân, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Bài, ảnh: Phan Tân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại