Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img

Lực lượng Quân sự tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng

Cập nhật: 19/12/2019 | 09:13

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Mục tiêu cao nhất của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, an ninh, văn hóa, khoa học-công nghệ... Để thực hiệu hiệu quả các mục tiêu đó, tỉnh đã phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; trong đó lực lượng quân sự tỉnh đóng vai trò nòng cốt.

LLQS tỉnh vững bước dưới quân kỳ

Phát huy vai trò tham mưu

Đắk Nông là một tỉnh biên giới, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, lực lượng quân sự tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt và chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Với trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng”. Trong mỗi giai đoạn và hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị về thực hiện công tác quốc phòng, xây dựng chương trình hành động, có kế hoạch chi tiết để chỉ đạo thực hiện một cách khoa học, sát với thực tế.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn

Theo đó, lực lượng quân sự tỉnh đã tập trung tham mưu xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh. Trọng tâm là phát huy tốt trách nhiệm của ban chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng có chiều sâu, vững chắc. Trên cơ sở tham mưu của lực lượng quân sự tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt và từng bước phân bổ đầu tư theo Đề án bảo đảm quốc phòng năm đầu chiến tranh cũng như huy động ngân sách địa phương xây dựng các công trình, thao trường huấn luyện, trung tâm huấn luyện dự bị động viên, chốt dân quân thường trực, 62 nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã… Hệ thống quyết tâm, kế hoạch phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được chủ động xây dựng, bổ sung điểu chỉnh sát yêu cầu nhiệm vụ.

Lực lượng quân sự tỉnh còn tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả 2 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 18 cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ cấp huyện và trên 178 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, doanh nghiệp và các phương án phòng, chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Qua các cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng vận hành theo cơ chế và chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ ở các cấp… Đến nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh đạt trên 75%. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đươc tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng từng bước được nâng lên.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả tốt. Ngoài ra, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Khẩu đội dự bị động viên pháo phòng không 37ml, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luyện tập phục vụ thực binh bắn đạn thật Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Xây dựng lực lượng có chất lượng, độ tin cậy cao

Chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về tổ chức biên chế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã từng bước triển khai, tổ chức rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quân số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân được thực hiện đồng bộ. Qua đó, lực lượng quân sự  tỉnh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

Vũ khí trang bị được đầu tư bảo đảm đầy đủ. Bộ đội được huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn bảo đảm kịp thời cho mọi nhiệm vụ. Các cơ quan quân sự địa phương được xây dựng, vững mạnh toàn diện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên, đáp ứng với mọi yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Với phương châm “Ở đâu có dân ở đó có dân quân, ở đâu có cơ quan Nhà nước, tổ chức đảng ở đó có tổ chức tự vệ ”, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng 186 cơ sở dân quân, tự vệ. Chất lượng chính trị ngày càng nâng cao, với tỷ lệ đảng viên đạt 26,6%; 100% chỉ huy trưởng và 94,1% chỉ huy phó là đảng viên, tham gia cấp ủy cùng cấp. 69/71 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt 97,2%. Quân nhân dự bị được tổ chức biên chế, phúc tra, đăng ký, quản lý đúng quy định. Quân nhân dự bị được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,3%; đúng chuyên nghiệp quân sự 89%; đăng ký, quản lý, sắp xếp phương tiện kỹ thuật  đạt 100%. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 13%...

Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, đơn vị dự bị động viên đã được quan tâm thực hiện. Hàng năm quân số tham gia huấn luyện đạt từ 95% trở lên, trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên.

Phát huy vai trò của mình, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, lực lượng quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, vượt biên, xâm nhập trái phép, buôn bán lâm sản, phá rừng, khai thác tài nguyên trái phép, gian lận thương mại trên tuyến biên giới,... góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Có thể nói, thông qua việc phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, lực lượng quân sự tỉnh đã cùng các ngành, địa phương các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh, rộng khắp, không chỉ bảo đảm sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, mà còn tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên địa bàn.

Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại