Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img

Đảng bộ Quân sự tỉnh kết nạp được 20 đảng viên mới

Cập nhật: 15/07/2019 | 10:08

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 1 lớp nhận thức về Đảng cho 72 quần chúng và 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 19 đảng viên mới.

Toàn Đảng bộ đã kết nạp 20 đảng viên mới; công nhận Đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị; tiếp nhận chuyển sinh hoạt Đảng cho 38 đảng viên; giữ vững 12/12 chi bộ đại đội có cấp ủy.

Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã đã chỉ đạo và phối hợp với Đảng ủy các xã, phường thị trấn, cơ quan, đơn vị kết nạp 25 đảng viên mới trong lực lượng dân quân, tự vệ, 5 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, 2 đảng viên trong tuyển quân. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp cấp ủy địa phương chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Đến nay, toàn tỉnh có 68/71 chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 96%.

Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại