Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh

Cập nhật: 26/08/2020 | 14:50

Ngày 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị (GDCT) giai đoạn 2018 - 2020. Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự hội nghị.

Công tác giảng dạy chính trị góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ

Giai đoạn 2018-2020, công tác GDCT đã thực hiện đúng định hướng của Đảng về tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, bám sát thực tiễn, vận dụng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị có sự kết hợp giữa công tác GDCT với giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật, phát huy vai trò trong theo dõi, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch GDCT.

Chất lượng giảng dạy, học tập chính trị được nâng lên. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan có 100% đạt yêu cầu trở lên, trên 80% khá, giỏi; đối với chiến sỹ mới có 80,6% đạt khá, giỏi…

Qua đó, nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh được nâng cao.

Tổ chức 1 tiết giảng mẫu để các đơn vị rút kinh nghiệm

Từ đó, các đơn vị xây dựng vững mạnh, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch, nội dung, chương trình GDCT, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Phan Tân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại