Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Công tác tuyển quân giao cho địa phương thực hiện tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó

Cập nhật: 18/09/2020 | 08:41

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Từ tháng 9/2020, các địa phương trong tỉnh tập trung công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Điểu Kun, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh xung quanh vấn đề này.

Thượng tá Điểu Kun

PV: Theo đánh giá, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thời gian qua còn một số bất cập, Thượng tá có thể cho biết nguyên nhân của tình trạng này?

Thượng tá Điểu Kun: Hằng năm, công tác tuyển quân của tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, nhìn chung công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính thời điểm, chủ yếu tập trung vào thời gian khám tuyển và giao nhận quân. Công tác quản lý hành chính ở một số địa phương còn nhiều bất cập, nhất là công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng và sự phối hợp giữa cơ quan, đoàn thể cấp xã chưa thực sự đồng bộ, thống nhất.

Đây chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến không nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, làm ảnh hưởng đến chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Bên cạnh đó, địa bàn rộng, hạ tầng giao thông một số địa phương còn nhiều khó khăn, mật độ dân cư phân bố không đều, nhất là ở các xã, thôn, bon, buôn, bản nằm trong khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên thường xuyên đi làm ăn xa. Công tác nắm tình hình, theo dõi và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, nhất là thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp...

PV: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 có điểm mới gì so với các năm trước không, thưa Thượng tá?

Thượng tá Điểu Kun: Trong những năm gần đây và năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp nên ngày càng đi vào nền nếp. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự chặt chẽ.

Nội dung công tác tuyển quân được đưa vào nghị quyết lãnh đạo về công tác quân sự, quốc phòng hàng năm. Đồng thời, các chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn được ban hành, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát với đặc điểm tình hình và điều kiện của từng địa phương, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

PV: Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu và chất lượng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ có những giải pháp nào để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Thượng tá Điểu Kun: Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu và chất lượng, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, đơn vị đã tập trung tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, các ban ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Trên tinh thần đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, địa bàn cấp xã, phường, đúng quy trình, trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú. Qua đó, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở cho việc thực hiện các bước xét duyệt, tuyển chọn chặt chẽ, nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Các bước quy trình trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cần tổ chức thực hiện nghiêm chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm theo tinh thần “tuyển quân giao cho địa phương thực hiện tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em trong thời gian phục vụ tại ngũ. Công tác kiểm tra, thanh tra để khắc phục khuyết điểm yếu kém, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong triển khai thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự cần tiếp tục được chú trọng.

Đặc biệt, các địa phương phải kiên quyết xử lý dứt điểm những cá nhân, tổ chức vi phạm trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật để vừa mang tính giáo dục vừa răn đe.

PV: Riêng đối với công tác tuyên truyền về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cần tập trung vào những vấn đề nào, thưa Thượng tá?

Thượng tá Điểu Kun: Công tác tuyên truyền luôn là nội dung hết sức quan trọng để nâng cao ý thức trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất thì cần sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống của quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự .

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá!

Phan Tân thực hiện

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại