Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao

02/07/2020 | 10:00

Đắk Nông là một tỉnh biên giới, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại