Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Công đoàn phát huy vai trò trong đảm bảo ATVSLÐ

Cập nhật: 16/09/2013 | 09:17

Cùng với việc phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ)...

Cùng với việc phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ).Công nhân Doanh nghiệp tư nhân Đức Hiệp (Chư Jút) được tập huấn về đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình làm việc


Theo Liên đoàn Lao động tỉnh thì hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch đảm bảo ATVSLÐ để triển khai tới các cấp công đoàn; trong đó, hướng trọng tâm vào các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người lao động. Với phương châm “mọi hoạt động hướng về cơ sở”, các cấp công đoàn luôn chủ động phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người lao động để xây dựng các phong trào thi đua như: sáng kiến cải thiện điều kiện lao động; đơn vị “an toàn-xanh-sạch- đẹp”; văn hóa an toàn tại nơi làm việc…

 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật về ATVSLÐ dưới nhiều hình thức như: tập huấn, tọa đàm, cấp phát sách, đĩa về ATVSLÐ, cung cấp bản tự chấm điểm có nội dung hoạt động của các phong trào tới cơ sở được chú trọng. Các hội thi tìm hiểu pháp luật lao động và hội thi ATVSLÐ giỏi…cũng được thường xuyên tổ chức.

 

Ðể tuyên truyền các nội dung về ATVSLÐ tới người sử dụng lao động và người lao động được hiệu quả, các cấp công đoàn thường gắn hoạt động với thực tế ở cơ sở như: thông tin về kết quả hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLÐ và phòng chống cháy nổ; tình hình tai nạn lao động trong cả nước và trên địa bàn tỉnh; trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện công tác ATVSLÐ tại cơ sở; giải quyết và xử lý dứt điểm các tình huống gây mất an toàn lao động, tai nạn lao động…

 

Việc xây dựng và phát triển đội ngũ an toàn vệ sinh viên cũng đã được công đoàn các cấp quan tâm. Ðến nay, toàn tỉnh đã có 120 đơn vị thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, với hơn 1.000 lao động tham gia. Các đơn vị có mạng lưới an toàn vệ sinh viên đã và đang hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ATVSLÐ, giảm thiểu tình trạng mất an toàn lao động tại các doanh nghiệp…

 

Anh Lê Ðình Hoàng, công nhân Công ty Cổ phần Thủy điện Ðắk R’tíh cho biết: “Thông qua việc tuyên truyền, nhắc nhở của cán bộ làm công tác an toàn của đơn vị, anh em công nhân luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ tính mạng và sự vận hành liên tục của cả hệ thống điện. Chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ tất cả các quy trình về an toàn trước khi thao tác trên máy móc, thiết bị”...

 

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được đẩy mạnh. Ðiển hình, từ đầu năm 2012 đến nay, LÐLÐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh kiểm tra hơn 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, riêng tổ chức công đoàn đã kiểm tra tại gần 35 đơn vị.

 

Thực tế cho thấy, qua sự kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn của công đoàn cấp trên, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Nhiều công đoàn cơ sở đã thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, để vận động người lao động chấp hành các quy tắc an toàn lao động.

 

Theo ông Trần Duy Ðức, chủ Doanh nghiệp tư nhân Ðức Hiệp (Chư Jút) thì thời gian qua, đơn vị luôn coi trọng việc xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Ðây cũng chính là cầu nối để gắn kết chặt chẽ mối liên kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Công đoàn không chỉ tuyên truyền cho người lao động các chính sách, pháp luật về ATVSLÐ mà còn phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của họ để doanh nghiệp biết và giải quyết một cách thấu tình, đạt lý.

 

Cũng theo Liên đoàn Lao động tỉnh thì để phát huy hơn nữa vai trò của mình trong vấn đề đảm bảo ATVSLÐ, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động. Việc phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra và tập huấn về ATVSLÐ cũng cần được chú trọng hơn. Ðây là cơ sở để công tác đảm bảo ATVSLÐ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng được cải thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động và giảm thiểu những nguy cơ  xảy ra tai nạn lao động.

 

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại