Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Chỉ có đại đoàn kết dân tộc mới giữ vững nền độc lập của Tổ quốc

23/10/2019 | 10:07

Thời gian qua, các thế lực thù địch đã không ngừng lợi dụng những hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, chúng xác định vấn đề “dân tộc” là một trong những “ngòi nổ”, “mũi nhọn” của "chiến lược diễn biến hòa bình” để tấn công, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại