Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu đòi xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin

14/08/2019 | 09:36 G8T+7

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ăngghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX xuất phát từ thực tiễn phong trào đấu tranh đang phát triển mạnh mẽ của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, đòi hỏi phải có một lý luận khoa học hướng dẫn.

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại