Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Xôn xao về một cán bộ ở Ban Quản lý dự án huyện Đắk Mil

Cập nhật: 18/07/2019 | 17:06

Một người được tuyển dụng, quy hoạch chức danh lãnh đạo và chuẩn bị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện Đắk Mil đang làm cho nhiều người xôn xao. Dư luận xôn xao về những điều thiếu rõ ràng của người này khi được tuyển dụng và khi xem xét cất nhắc vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Ban QLDA Đắk Mil

ĐIỂM XUẤT PHÁT KHÁC THƯỜNG

Ngày 27/12/2011, Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới (PTKĐTM) Đắk Nông ban hành Quyết định số 80/QĐ-BQL, tuyển dụng và phân công công tác đối với ông Văn Minh Diệu (SN 1980). Một trong những căn cứ để Ban Quản lý PTKĐTM Đắk Nông ra quyết định tuyển dụng ông Văn Minh Diệu là Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Nông về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. Nhưng, Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Nông không hề phân cấp cho Ban Quản lý PTKĐTM Đắk Nông thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

Theo sở Nội vụ Đắk Nông, khi chưa được phân cấp, các đơn vị sự nghiệp chỉ được ký hợp đồng lao động đối với viên chức do cơ quan cấp trên tuyển dụng và phân công về công tác tại đơn vị. Do đó, nếu một đơn vị sự nghiệp nào đó khi chưa được phân cấp mà ra quyết định tuyển dụng viên chức là vượt thẩm quyền cho phép.

Quyết định tuyển dụng ông Văn Minh Diệu

Quyết định liên quan đến “điểm xuất phát” của ông Diệu còn có một nội dung rất khác thường nữa. Quyết định phát hành ngày 27/12/2011, nhưng ông Diệu lại được tuyển dụng “làm việc tại Phòng Tư vấn đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý PTKĐTM Đắk Nông kể từ ngày 1/9/2010”. (Trích nội dung của Quyết định số 80/QĐ-BQL, tuyển dụng và phân công công tác đối với ông Văn Minh Diệu). “Hồi tố” kiểu này thì ông Diệu được tính thêm hơn một năm làm việc trước khi được tuyển dụng.

NHỮNG BƯỚC “TĂNG TỐC”

Ông Diệu công tác ở “điểm xuất phát” là Ban Quản lý PTKĐTM Đắk Nông từ năm 2011 đến năm 2015. Tháng 6/2015, ông Diệu chuyển công tác về Ban Quản lý Dự án (BQLDA) huyện Đắk Mil. Từ đây, ông Diệu có những bước “tăng tốc” bất ngờ với nhiều người.

Chỉ một năm sau khi về công tác tại BQLDA huyện Đắk Mil, ông Diệu được giới thiệu xem xét kết nạp Đảng. Tuy nhiên, ngày 6/10/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil kết luận: “Chưa xem xét kết nạp Đảng đối với ông Văn Minh Diệu”. (Thông báo số 69-TB/BTCHU, của Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk Mil về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil). Lý do để Ban Thường vụ huyện ủy Đắk Mil kết luận như trên vì ông Diệu vi phạm Mục 1, Điều 5, Quy định 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thông báo của Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk Mil chưa xem xét kết nạp Đảng đối với ông Văn Minh Diệu

Có vi phạm, bị dừng kết nạp Đảng, nhưng chỉ hơn 6 tháng sau, vào ngày 11/4/2017, ông Diệu lại được Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil phê duyệt quy hoạch làm Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định số:1236-QĐ/HU). Việc quy hoạch của ông Diệu do Huyện ủy Đắk Mil “rót xuống” chứ khi đó Ban QLDA huyện Đắk Mil không được tham gia xem xét, giới thiệu.

Theo ông Hồ Hải Kiều, Giám đốc Ban QLDA huyện Đắk Mil, việc ông Diệu được đưa vào quy hoạch lãnh đạo Ban là rất tốt, phù hợp với định hướng chiến lược cán bộ của đơn vị và năng lực của ông Diệu. Thế nhưng, việc Ban không được tham gia xem xét, giới thiệu quy hoạch ông Diệu là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, theo ông Kiều, khi đưa ông Diệu vào quy hoạch thì chắc chắn cấp trên đã có lý do hoặc cơ sở. “Ban hoàn toàn tôn trọng và thực hiện theo các văn bản của cấp trên”, ông Kiều khẳng định.

Ông Hồ Hải Kiều, Giám đốc Ban QLDA huyện Đắk Mil thông tin về việc quy hoạch đối với ông Văn Minh Diệu:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20190718045408GHI-AM-O-KIEU.mp3

 

Cán bộ thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ lý luận chính trị. Ông Diệu đã “tự thân vận động” để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện này. Từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2019, ông Diệu tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị. Theo Ban QLDA huyện Đắk Mil, việc ông Diệu đi học không phải do đơn vị này xem xét, giới thiệu. Thay vào đó, ông Diệu tự đăng ký, làm hồ sơ từ bên ngoài rồi đi học, Ban QLDA huyện Đắk Mil không hề có bất kỳ văn bản hay ý kiến gì liên quan.

Mới đây, ông Diệu đã được giới thiệu làm quy trình để xem xét, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Đắk Mil. Ngày 5/7/2019, Ban QLDA huyện Đắk Mil lấy phiếu tín nhiệm để thực hiện quy trình bổ nhiệm, ông Diệu đạt số phiếu tín nhiệm là 55%.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Đắk Nông đã liên hệ, đăng ký làm việc với Thường trực Huyện ủy Đắk Mil. Nhưng Huyện ủy Đắk Mil đã từ chối và giới thiệu phóng viên làm việc với UBND huyện Đắk Mil.

Khi phóng viên liên hệ thì ông Ngô Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil khước từ làm việc với lý do: Công tác cán bộ là huyện ủy thực hiện, UBND huyện Đắk Mil không liên quan gì. Trước khi cắt điện thoại với phóng viên, ông Hải nói: “Cái tình trạng mỗi lần xem xét, bổ nhiệm hoặc quy hoạch hoặc bầu cử đại hội là nó có cái chuyện này”.

Ông Ngô Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil không muốn đề cập cụ thể với phóng viên Báo Đắk Nông về công tác cán bộ:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20190718045423GHI-AM-O-HAI.mp3

 

Chúng tôi đồng cảm và chia sẻ với ông Hải về thực tế trên nhưng không vì thế mà mọi dư luận, phản ánh về công tác cán bộ đều bỏ qua, không xem xét, xử lý. Nếu bản chất sự việc tốt, cán bộ và công tác cán bộ tốt thì cần phải thông tin rộng rãi để dư luận không còn xôn xao, suy diễn. Nếu ngược lại thì cần nghiêm túc kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan để “gạn đục, khơi trong”.

Bài, ảnh: Ngàn Sâu

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại