Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Cập nhật: 21/01/2021 | 08:24

Ngày 20/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải ký ban hành Công văn số 34 chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.

Hệ thống chính trị và toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển.

Các đơn vị chức năng cần giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo, không để phức tạp, kéo dài, phát sinh thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Các địa phương cần thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người.

Những nơi không làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự, giải quyết mâu thuẫn, hòa giải ở cơ sở để xảy ra tội phạm giết người... phải tiến hành xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại