Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Hoạt động đấu giá tài sản góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách

Cập nhật: 17/01/2022 | 09:02

Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ cải cách tư pháp, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Theo Sở Tư pháp, trên địa bàn tỉnh có 5 tổ chức đấu giá tài sản; trong đó có 1 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp và 4 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp. Các tổ chức đấu giá về cơ bản thực hiện tốt các quy định pháp luật về thành lập, tổ chức, hoạt động và rất năng động trong việc tìm kiếm nguồn tài sản để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá… Trong năm 2021, thực hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, các điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật về đấu giá tài sản được tăng cường, chú trọng, Hoạt động đấu giá tài sản đạt được một số kết quả tích cực.

Nhìn chung, hoạt động bán đấu giá ngày càng chuyên nghiệp hóa và minh bạch, bảo đảm hơn. Các cuộc đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, giá trúng đấu giá vượt cao so với giá khởi điểm, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương. Năm 2021, Sở Tư pháp đã tổ chức 446 cuộc đấu giá thành công với tổng giá khởi điểm là hơn 202 tỷ đồng, tổng giá bán hơn 288 tỷ đồng. Mức chênh lệch giá bán và giá khởi điểm hơn 86 tỷ đồng, thu thù lao bảo đảm mức tự chủ do UBND tỉnh giao.

Ngoài Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, các doanh nghiệp đấu giá tài sản và các chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đã thực hiện đấu giá thành công 108 cuộc, đóng thuế hơn 93 tỷ đồng.

Theo bà Bùi Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế nhất định. Trong đó, sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý công tác đấu giá còn chưa chặt chẽ. Người có tài sản chưa giám sát chặt chẽ việc tổ chức đấu giá, đồng thời còn đặt ra các điều kiện lựa chọn tổ chức đấu giá không phù hợp với quy định của pháp luật. Một số tổ chức đấu giá tài sản còn chưa chấp hành nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá, ban hành quy chế đấu giá còn đưa ra các điều kiện ngoài quy định của pháp luật…

Cùng với đó, việc quy định về thời gian nộp tiền đặt trước trong Luật Đấu giá tài sản còn chưa phù hợp, dẫn đến các tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản không có thời gian để thực hiện các công việc cho cuộc đấu giá. Đây cũng là một trong những nguyên nhân có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đấu giá trong thời gian qua.

Trước thực tế trên, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh cần được nâng cao hơn nữa, nhất là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ đấu giá viên, đáp ứng yêu cầu dịch vụ công của công dân, tổ chức.

Các tổ chức đấu giá tài sản phải tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, thực hiện nghiêm việc bán hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định và chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ đấu giá, bảo đảm tính bảo mật trong việc quản lý hồ sơ đấu giá tài sản, cung cấp ngay thông tin khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai cuộc đấu giá…

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra cần được tăng cường nhằm chấn chỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Thanh Bình

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại