Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đắk Nông có 715 tổ hòa giải cơ sở

Cập nhật: 09/12/2021 | 07:42

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 715 tổ hòa giải với 3.902 hòa giải viên. Trong năm 2021, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 629 vụ việc và đã hòa giải thành công 372 vụ việc, đạt 64,13%.

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, các tổ hòa giải cơ sở đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, hòa giải kịp thời những mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, vượt cấp.

UBND các huyện, thành phố đã rà soát, kiện toàn và phối hợp với Mặt trận tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động theo đúng quy định.

Thanh Bình

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại