Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cho học sinh, sinh viên

Cập nhật: 12/08/2022 | 06:22

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch 454/KH-UBND về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Mục tiêu của kế hoạch là trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

Nội dung triển khai bao gồm: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nội dung, phương pháp, hình thức triển khai trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh; xây dựng đội ngũ làm công tác quản lý, giảng dạy; bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện trong các cơ sở giáo dục. 

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định. 

B.M

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại