Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Hội thẩm Nhân dân huyện Đắk R’lấp tham gia xét xử 633 vụ án

Cập nhật: 10/05/2022 | 05:23

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, huyện Đắk R’lấp có 22 vị hội thẩm Nhân dân, tổng số vụ án có hội thẩm Nhân dân tham gia xét xử là 633 vụ. Trung bình mỗi hội thẩm Nhân dân được phân công tham gia xét xử 28,8 vụ.

Khi được phân công tham gia xét xử các vụ án, các hội thẩm Nhân dân đều dành thời gian nghiên cứu hồ sơ trước ngày xét xử, ghi chép những vấn đề quan trọng, cần làm rõ tại phiên tòa để giải quyết vụ án một cách khách quan, công bằng. Vụ án có tính chất phức tạp thì thời gian nghiên cứu nhiều hơn một ngày. Tại phiên tòa, các hội thẩm Nhân dân đều tập trung theo dõi diễn biến, đặt ra các câu hỏi có chất lượng, đúng trọng tâm. Nhiều hội thẩm Nhân dân có kinh nghiệm còn lồng ghép phân tích tính đúng đắn trong hành vi, đạo đức, lối sống và tuyên truyền, phổ biến pháp luật… Trong nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Đắk R'lấp có 10 hội thẩm được Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh tặng giấy khen, 2 hội thẩm được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng bằng khen và nhiều hội thẩm được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tòa án.

Tòa án Nhân dân huyện Đắk R’lấp vừa thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu hội thẩm tòa án Nhân dân huyện Đắk R’lấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 người.

Lệ Sương – Nguyễn Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại