Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Lời tòa soạn

Cập nhật: 09/07/2014 | 10:15

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Đắk Nông đã phối hợp với Sở NN và PTNT, Hội Nông dân, Liên minh HTX tỉnh xuất bản Tập san tuyên truyền về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (Bản phụ Báo Đắk Nông, số thứ Tư, ngày 9/7/2014). Với qui mô 48 trang, khổ A4, Tập san giới thiệu những nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của Nghị quyết 04-NQ/TU trên qui mô toàn tỉnh. Qua đó, nhận rõ được những kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp vừa mang tính lâu dài, vừa cụ thể, sát thực trong từng giai đoạn giải quyết các vấn đề gồm: Vốn, giống cây, con; khoa học kỹ thuật, nguồn nhân lực, thị trường…

2. Sự tham gia của các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết vào hiện thực cuộc sống.

3. Các mô hình gồm doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân khắp nơi trong tỉnh thi đua làm giàu, với đa dạng các hình thức sản xuất, kinh doanh, bước đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tạo ra giá trị kinh tế, thu nhập cao.

Có thể nói rằng, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 7/4/2011 của Tỉnh ủy  về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành, địa phương đã có chuyển biến rõ rệt về sự cần thiết phải ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Thực tế cho thấy, ở nơi nào, cấp ủy có nhận thức đúng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thì nơi ấy có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo ra những phong trào, mô hình sản xuất, kinh doanh phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 04 là đáng khích lệ, tuy vậy, đây cũng chỉ là bước đầu, còn nhiều việc, nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết tốt hơn để Nghị quyết 04 thực sự là đòn bẩy, động lực to lớn đưa ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng chất lượng cao; được tổ chức sản xuất khoa học, bài bản, có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước… góp phần quan trọng cho quá trình xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Mặc dù có nhiều cố gắng song chắc chắn cuốn Tập san còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Kính mong bạn đọc chia sẻ, góp ý !

Báo Đắk Nông

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại