Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Nghị quyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020

09/07/2014 | 10:15

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 05/08/2008 của Hội nghị TW 7 khóa IX về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015 xác định “Phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả, bền vững, đồng thời tạo mũi đột phá về nông nghiệp công nghệ kỹ thuật cao. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ”. Để đạt được mục tiêu trên, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020 như sau:

Ý kiến từ cơ sở  

09/07/2014 | 09:41

<  1  2  3  4  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại