Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Nông nghiệp công nghệ cao: Nền tảng cho nền nông nghiệp thông minh

02/03/2020 | 10:10

Nông nghiệp thông minh đang là nền nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Trong những năm qua, với việc thực hiện chủ trương sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Đắk Nông đã tạo được nền tảng cho nông nghiệp thông minh...

Lời tòa soạn  

09/07/2014 | 10:15

<  1  2  3  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại