Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tiêu chí thủy lợi đã trở nên "dễ thở"

Cập nhật: 02/05/2022 | 05:58

Quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các xã đã chú trọng đầu tư cho tiêu chí thủy lợi. Nhờ đó, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM về thủy lợi ở mức cao, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân.

Tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng NTM gồm 2 nội dung: Tỷ lệ cây trồng có nhu cầu được bảo đảm nước tưới từ 80% trở lên; bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu dân sinh và phòng, chống thiên tai tại chỗ.

Những năm qua, bằng việc huy động nhiều nguồn lực, Đắk Nông đã đầu tư mạnh cho hạ tầng thủy lợi. Ở nhiều nơi, hạ tầng thủy lợi được củng cố, góp phần lớn vào việc ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Các công trình thủy lợi còn đáp ứng yêu cầu về cung ứng nước cho mục đích sinh hoạt, tạo cảnh quan môi trường, điều hòa khí hậu, phòng chống thiên tai.

Cụ thể như tại xã Đức Minh (Đắk Mil), hiện có 4 công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Xã có trên 2.100 ha cây trồng các loại được đáp ứng nước tưới, đạt tỷ lệ 85%, vượt yêu cầu đề ra 5%.

Hạ tầng thủy lợi Đắk Nông ngày càng đồng bộ

Theo bà H’Sơc, xã Đức Minh, nhờ có nguồn nước tưới ổn định, việc trồng lúa của bà đã trở nên ổn định. Năng suất lúa của bà vài vụ qua đạt 7-8 tấn/ha. Cây cà phê cũng đủ nước tưới, nên năng suất tăng lên khoảng 2 tấn/ha.       

Tại xã Đắk D’rông (Cư Jút) hiện có 2 hồ chứa nước, với năng lực tưới khá lớn là hồ Đắk D’rông và Ea Dier. Hai hồ chứa này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với cây lúa.

Xã có trên 4.400 ha cây trồng được đáp ứng nước tưới, đạt 85%. Đắk D’rông có đầy đủ tổ chức bộ máy, nhân lực phục vụ phòng, chống thiên tai. Hằng năm, xã có từ 70% người dân được phổ biến các kiến thức về phòng, chống thiên tai, hạn hán.

Đến nay Đắk Nông có 58/60 xã đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng NTM. So với các tiêu chí khác, thủy lợi là tiêu chí đạt tỷ lệ cao nhất, với 96,7%.

Đây là điều thuận lợi để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Hạ tầng thủy lợi cũng góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Hệ thống kênh mương nội đồng vùng trồng lúa Buôn Choáh (Krông Nô) từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, thủy lợi là tiêu chí khó đối với nhiều địa phương.

Thế nhưng, những năm gần đây, lĩnh vực thủy lợi đã được các cấp, ngành quan tâm nhiều hơn, nên các xã sớm hoàn thành tiêu chí này.

Tuy nhiên, theo Sở NN-PTNT, thực tế tại các địa phương vẫn còn những hạn chế, bấp cập từ hạ tầng thủy lợi. Đó là việc đầu tư thiếu đồng bộ một số hạng mục, nên hệ thống thủy lợi tại nhiều nơi chưa phát huy hết hiệu quả.

Nhiều công trình thủy lợi có tuổi đời đã lâu, trở nên xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Một số công trình được đầu tư không hợp lý, nên không phát huy tác dụng, gây lãng phí.

Đây là những vấn đề cần được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm nhiều hơn để không ngừng nâng cao chất lượng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại