Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Phụ nữ xã Ðắk Ngo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Cập nhật: 22/02/2022 | 09:41

Những năm qua, thông qua hoạt động nhận ủy thác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Hội LHPN xã Đắk Ngo (Tuy Đức) đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội LHPN xã Đắk Ngo hiện có 947 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội. Do dân trí không đồng đều, dân di cư tự do khá đông, người dân sống rải rác, đời sống an sinh xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của chị em. Nhằm giúp hội viên phụ nữ có nguồn vốn mở rộng đầu tư sản xuất, Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể khảo sát hộ nghèo, đặc biệt là hộ phụ nữ nghèo, trên cơ sở đó giới thiệu, bình xét cho chị em vay vốn ưu đãi.

Đồng thời, Hội tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác của xã.

Đến nay, Hội đã thành lập được 9 nhóm tiết kiệm - tín dụng và 10 tổ tiết kiệm - vay vốn với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng, tổng tiền tiết kiệm gần 600 triệu đồng. Để đưa nguồn vốn vay đến đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Hội đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ. Các tổ tiết kiệm-vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, lập danh sách, đánh giá, phân loại đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hay là hộ mới thoát nghèo của từng thôn, bản theo quy định.

Từ nguồn vay ủy thác, nhiều hội viên phụ nữ xã Đắk Ngo sử dụng đúng mục đích và tăng hiệu quả kinh tế gia đình

Hội thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ vay sử dụng vốn vay, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả để mang lại thu nhập cao và hoàn trả vốn cho ngân hàng đúng hạn, không để nợ xấu phát sinh. Điều đáng ghi nhận là từ số tiền được vay, đa số các hội viên đều sử dụng đúng mục đích và phát huy tối đa hiệu quả. Phần lớn chị em đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn cây, tạo nguồn thu nhập hàng ngày cho gia đình và hoàn trả gốc, lãi đúng thời hạn, tạo việc làm ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Điển hình, chị Vũ Thị Hồng ở bon Phi L'te 1, sau khi được vay 30 triệu đồng về đầu tư vườn rẫy, chị tìm hiểu thêm kỹ thuật chăm sóc vườn cà phê, nên năng suất cây trồng ngày một tăng. Gia đình chị Vũ Thị Ngoan ở bản Sín Chải được vay 30 triệu đồng đã mua phân bón, cải tạo vườn rẫy gia đình. Nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả nên sau 2 năm, vườn cà phê bắt đầu cho thu hoạch. Chị còn trồng xen canh tiêu, cây ăn trái trong vườn cà phê để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất.

Theo chị Phạm Thị Là, Chủ tịch Hội LHPN xã Đắk Ngo, từ khi thành lập tới nay, các nhóm tín dụng-tiết kiệm và 10 tổ tiết kiệm-vay vốn đều hoạt động tốt, số thành viên tham gia ổn định, thực hiện tốt quy ước của quỹ, quy chế của ngân hàng đề ra. Qua hoạt động vay vốn, đa số chị em đã khẳng định được vai trò làm chủ gia đình, không còn tự ti mặc cảm, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Vì vậy, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ chị em nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mỹ Hằng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại