Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Nỗ lực thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư

Cập nhật: 09/05/2022 | 14:29

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong nông thôn mới (NTM). Hiện nay, các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân, bảo đảm tiêu chí xây dựng NTM...

Theo thống kê của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Ðắk Nông, đến nay, có 44/60 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, bằng 73,3%. So với các tiêu chí khác trong nhóm hạ tầng kinh tế, xã hội, tiêu chí nhà ở dân cư vẫn đạt ở mức thấp.

Những năm qua, các cấp, ngành, người dân, doanh nghiệp đã chung tay thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư. Nhiều chương trình, phong trào được triển khai như xóa nhà tạm, dột nát, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà nghĩa tình đồng đội... đã giúp nhiều hộ dân có nhà ở ổn định.

Xã Đắk D’rông (Cư Jút) là một trong những xã có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Theo lãnh đạo xã, nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía, những năm qua đã có hàng trăm hộ dân có nhà ở.

Đến nay, xã không còn nhà tạm, dột nát. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2021, xã đã xóa được 30 nhà tạm, nhà dột nát. Xã có 2.500 hộ/3.200 hộ có nhà ở đạt chuẩn quy định của Bộ Xây dựng.

Theo ông Ngô Bá Gôn, Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk D’rông, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt về phát triển nhà ở dân cư. Trong đó, xã tận dụng mọi nguồn vốn, nguồn hỗ trợ khác để làm nhà ở cho người dân.

Mặc dù vậy, đến nay số hộ có nhà ở đạt chuẩn NTM cũng chỉ mới đạt gần 80%. Đây là con số khá thấp, nên địa phương và người dân cần phấn đấu thêm để phát triển nhà ở dân cư tốt hơn, bền vững hơn.

Một khu nhà ở của người dân xã Nâm N'đir (Krông Nô) chưa đạt chuẩn NTM

Theo ông Đàm Văn Kính, Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót (Đắk Mil), xã đã lồng ghép các nguồn vốn, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để xây dựng, chỉnh trang nhà ở dân cư.

Trung bình mỗi năm, xã có khoảng 20 căn nhà được xây dựng, sửa chữa, bảo đảm tiêu chí trong xây dựng NTM. Đến nay, tỷ lệ hộ dân của xã có nhà ở đạt chuẩn NTM là gần 87%. Thế nhưng, nhìn chung đây vẫn là tiêu chí mà xã khó thực hiện nhất...

Theo quy định, để đạt tiêu chí NTM về nhà ở dân cư, các xã phải đáp ứng 2 nội dung gồm trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát; từ 75% hộ dân trở lên có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Trong đó, nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng phải bảo đảm nền cứng, khung cứng, mái cứng; diện tích nhà từ 14m2/người; có các công trình bếp, nhà vệ sinh…

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đã có sự nỗ lực, chung tay lớn trong việc phát triển nhà ở cho người dân.

Ở nhiều nơi, bà con đã chủ động kinh phí để xây dựng kiên cố, mở rộng diện tích, chỉnh trang nhà ở. Nhiều khu vực nông thôn đã phát triển nhà ở theo hướng xanh, sạch, đẹp, hình thành các khu dân cư ổn định, khang trang.

Tuy nhiên, ở một số địa bàn, nhất là các huyện Tuy Đức, Đắk Glong..., việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư còn nhiều thách thức. Đặc biệt, các xã có tỷ lệ hộ nghèo, dân tộc thiểu số cao, sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, việc phát triển nhà ở còn khó khăn hơn.

Theo lãnh đạo Sở NN - PTNT, để phát triển nhà ở dân cư, trước hết phải nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, những năm qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế gắn với làm nhà ở dân cư.

Trong đó, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân cùng chung sức hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, gắn tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Ngành chức năng, các địa phương tăng cường phổ biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... để tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế.

Từ đó, các địa phương từng bước cải thiện, nâng cao tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn NTM.

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại