Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Krông Nô có 9 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Cập nhật: 02/03/2022 | 08:48

Theo Hội Người cao tuổi huyện Krông Nô, thực hiện Quyết định 1533 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020, đến nay, Hội đã vận động thành lập được 9 câu lạc bộ với 539 thành viên.

Các câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giúp nhau chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, hỗ trợ cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi. Với phương châm “tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động”, các câu lạc bộ đã xây dựng được nguồn quỹ trên 541 triệu đồng, giúp hội viên vay phát triển kinh tế.

Hiện nay, Hội Người cao tuổi huyện đang tiếp tục vận động, nhân rộng mô hình câu lạc bộ đến tất cả các cơ sở hội, với việc phấn đấu đến năm 2025, mỗi xã, thị trấn đều có từ 1-2 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại