Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Ðắk R'lấp và những mục tiêu kinh tế năm 2022

Cập nhật: 15/02/2022 | 08:57

Ngay từ những ngày đầu năm, huyện Đắk R’lấp đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế năm 2022.

Trong phát triển kinh tế, huyện Đắk R’lấp xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là hỗ trợ về giống, kỹ thuật canh tác và thị trường tiêu thụ. Huyện xác định xây dựng mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng cao. Huyện triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng về địa lý, tài nguyên, đất đai, thổ nhưỡng, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và dịch vụ, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng và giá trị cao.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện Đắk R’lấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản. Địa phương sẽ lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đồng thời nâng cao năng lực và trách nhiệm của chủ đầu tư, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, chủ động áp dụng các biện pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát đầu tư.

Một góc thị trấn Kiến Đức

Trong phát triển công nghiệp, UBND huyện tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng, trọng tâm là vật liệu xây dựng với các nhà máy sản xuất: vật liệu không nung, công nghiệp chế biến cà phê, cao su, điều, gỗ tinh chế. Đắk R’lấp chú trọng kêu gọi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, nhất là sản xuất nguyên, phụ liệu phục vụ ngành công nghiệp khai khoáng bô xít, thủy điện. Huyện tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công quốc gia và địa phương nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống xã hội ở nông thôn.

Đối với các ngành dịch vụ, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện, để bảo đảm cung ứng hàng hóa, phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Cùng với hỗ trợ, tạo điều kiện xuất khẩu những sản phẩm chủ lực như cà phê, điều, tiêu, chế biến gỗ, cồn công nghiệp...., huyện chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất cho vay, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, huyện tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với khu vực định hướng nội thị, nhất là khu vực trung tâm các phường định hướng trong tương lai gồm thị trấn Kiến Đức và các xã: Nhân Cơ, Đắk Wer, Kiến Thành, Quảng Tín và Nghĩa Thắng. Địa phương đẩy mạnh công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư và thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị trọng điểm theo hình thức đối tác công tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp và xây mới.

Đối với công tác quản lý tài chính ngân sách, huyện chỉ đạo ngành thuế thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, trong đó chú trọng các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh, thu tiền sử dụng đất.

Ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho biết: Mục tiêu của huyện là trước năm 2030, huyện Đắk R’lấp sẽ trở thành trung tâm kinh tế phía Nam của tỉnh. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trên, huyện Đắk R’lấp đã, đang và sẽ tiếp tục mời gọi, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực, ngành tạo ra giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương…

 

Năm 2022, huyện Ðắk R’lấp đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm (theo giá cố định 2010) ước đạt 4.235 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá cố định 2010) đạt 7%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 506 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 3.200 tỷ đồng.

 

Mai Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại