Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Chủ động phòng bệnh khảm lá trên cây sắn

07/09/2021 | 08:52

Bệnh khảm lá trên cây sắn có thể làm giảm năng suất, thậm chí mất mùa. Vụ hè thu này, bà con nông dân, ngành chức năng đã chủ động phòng bệnh khảm lá từ đầu, nên hầu hết diện tích sắn phát triển tốt, hứa hẹn được mùa.

<  7  8  9  10  11  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại