Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 229/BNN- VPĐP ngày 07/01/2020

22/06/2020 | 15:58

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cử tri kiến nghị việc ban hành các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020, đề nghị Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, nghiên cứu ban hành, quy định theo hướng đưa ra các chỉ tiêu, định hướng chung trong việc thực hiện các nội dung cho các vùng, miền; còn việc ban hành tiêu chí cụ thể để thực hiện thì nên giao cho các địa phương tự nghiên cứu ban hành đế phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế tại địa phương, đồng thời sẽ khơi dậy được sự sáng tạo và giữ gìn, phát huy được những nét đặc trưng, bản sắc riêng của từng vùng miền, từng dân tộc tại địa phương.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại