Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Quán triệt, triển khai Kết luận 107 của Ban Bí thư về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật: 20/08/2015 | 17:01

Ngày 20/8, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Điểu Xuân Hùng thông kế hoạch thực hiện Kết luận 107 của Ban Bí thư

Theo Kết luận 107 của Ban Bí thư, chủ trương tổ chức thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị là đúng đắn, góp phần giáo dục ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong sản xuất và tiêu dùng, đã đạt nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực tuyên truyền, vận động, quản lý sản xuất, kinh doanh, mua sắm công, tiêu dùng cá nhân…

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh đã thông qua kế hoạch thực hiện Kết luận 107 của Ban Bí thư và triển khai công tác trong những tháng cuối năm 2015 và định hướng năm 2016.

Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh cũng đã thông qua quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, thông qua quyết định kiện toàn bộ phận giúp việc và quy chế  hoạt động.

Tin, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại