Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Đắk Nông chú trọng phân cấp quản lý cán bộ

24/05/2022 | 09:51

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, bảo đảm theo quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình cán bộ của địa phương.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại