Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Xung lực mới ở thị trấn Đắk Mil

29/12/2021 | 09:04

Bám sát mục tiêu, định hướng và những giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đắk Mil đang tích cực triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống với khí thế mới, quyết tâm mới.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại