Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Độc đáo nghệ thuật diễn xướng sử thi của người M’nông

01/02/2012 | 11:15

Trong văn hóa dân gian của người M’nông, sử thi (Ót N’rông) là bức họa tổng thể phản ánh những nét cơ bản trong đời sống xã hội, có nội dung phong phú, đa dạng, thể hiện khát vọng, ước mơ về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Dìu dặt tiếng khèn Mông  

22/12/2011 | 11:15

Hoa văn M’nông  

26/01/2011 | 14:23

Vài nét về dân tộc Mạ  

20/01/2011 | 14:23

<  3  4  5  6  7  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại