Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Mô hình phát triển kinh tế - quốc phòng gắn với hỗ trợ ổn định dân di cư tự do của Binh đoàn 16

Cập nhật: 25/03/2019 | 09:08

Bước sang những năm 90 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chuyển sang thời kỳ đổi mới toàn diện, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động phức tạp, vừa có những điều kiện thuận lợi lẫn những khó khăn, thách thức.

Tây Nguyên nói chung và dải Nam Đắk Lắk - Bình Phước nói riêng là nơi giàu tiềm năng phát triển kinh tế và là địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời cũng là nơi tiểm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, di, dịch cư tự do diễn biến phức tạp v.v...                                       

Các y, bác sĩ Binh đoàn 16 khám bệnh cho người dân xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông)

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 30/7/1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ quốc phòng đến năm 1990 và những năm tiếp theo; cũng là sự cụ thể hóa, bước chuyển hóa chiến lược quan trọng về bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần đổi mới của Đại hội VI của Đảng; cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh (QP-AN) và xóa đói giảm nghèo ở các địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Ngày 8/12/1998 được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Phạm Văn Trà – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định Về việc thành lập Binh đoàn 16 với nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, giúp dân xóa đói giảm nghèo trên địa bàn chiến lược Nam Đắk Lắk – Bình Phước. Địa bàn đóng quân của Binh đoàn 16 trải dài trên 3 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và Đắk Lắk, đứng chân trên địa bàn 24 xã thuộc 9 huyện, thị (trong đó có 11 xã biên giới), xen kẽ với 15 đồn biên phòng, với đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia 500 km, bắt đầu từ cuối huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai đến cuối huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước; bố trí 59 đội sản xuất gắn với 59 bản, làng, thôn, buôn. Đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Xuất phát từ mục tiêu dự án, thực tế của địa bàn và rút kinh nghiệm từ mô hình xây dựng khu KT-QP của các đơn vị bạn, Binh đoàn xác định chủ trương xuyên suốt là: Lấy phát triển KT-XH là nhiệm vụ trung tâm và phải được kết hợp chặt chẽ với củng cố QP-AN, làm cho mỗi bước phát triển sản xuất kinh tế là một bước phát triển về xã hội- dân cư và cũng là một bước tăng cường tiềm lực, thế trận QP-AN trên địa bàn.

Để thực hiện các mục tiêu Dự án, Binh đoàn đã chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương lồng ghép các mục tiêu của khu KT-QP với các mục tiêu, chương trình phát triển KT-XH của địa phương, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất; các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo, di dân, định canh, định cư, phát triển giáo dục, văn hóa, y tế; vận động Nhân dân tham gia sản xuất trong các khu KT-QP.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, chính quyền địa phương; sự đoàn kết vượt khó, quyết tâm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động; trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, trưởng thành, Binh đoàn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được củng cố và phát triển vững chắc. Binh đoàn cũng đã sắp xếp, bố trí, ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 5.400 hộ dân (có 1.900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), với gần 20.000 nhân khẩu; hình thành 56 cụm, điểm dân cư mới, khép kín khu vực vành đai biên giới; thường xuyên chăm lo, giúp xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân trong vùng dự án; thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

Đặc biệt trong đó, Binh đoàn đã tổ chức tái định cư cho 312 hộ dân người Mông di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc, 1.342 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hơn 1.200 hộ gia đình cán bộ, nhân viên Binh đoàn. Để ổn định đời sống dân cư, Binh đoàn đã phối hợp với các địa phương tổ chức khai hoang, cấp đủ đất ở, đất canh tác cho các hộ dân theo quy định (bình quân đất ở 1.000m2/hộ, đất canh tác 1 ha/hộ); tổ chức giao, nhận khoán vườn cây công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: nước, điện, đường, trường, trạm, các cơ sở phúc lợi công cộng. Binh đoàn cũng đã đầu tư nâng cấp, xây dựng hơn 400 km đường giao thông; gần 200 km đường điện trung, hạ thế; 80 hồ, đập, công trình thủy lợi; 40 trường học, 62 nhà trẻ, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân - dân y, 1 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5000 tấn/ năm v.v; tổ chức trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến các loại cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày, cây nông nghiệp với tổng diện tích vườn cây 19.000 ha (gồm cao su, cà phê, điều, tiêu...); khoanh nuôi, bảo vệ hơn 10.500 ha rừng vành đai biên giới.  

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Binh đoàn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch các khu kinh tế - quốc phòng của Binh đoàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của vùng Nam Tây Nguyên và các địa phương, với định hướng cụ thể là mở rộng quy mô các khu kinh tế quốc phòng. Binh đoàn đã mở rộng sản xuất, kinh doanh sang một số lĩnh vực, như: Thăm dò địa chất, phát triển ngành công nghiệp khai khoáng; rà phá, xử lý bom, mìn, vật nổ; đào tạo nghề cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, các hộ dân tham gia Dự án và người lao động trong Binh đoàn yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống từng bước được nâng lên, góp phần xóa đói, giảm nghèo, củng cố niềm tin cho Nhân dân xây dựng cuộc sống trên vùng kinh tế mới. Đến nay, không còn hộ nhận khoán của Binh đoàn thuộc diện nghèo, đói và có hơn 30% số hộ khá và giàu. 

 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế quốc phòng, giúp dân xóa đói giảm nghèo, Binh đoàn còn thường xuyên chú trọng phát triển đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Theo đó, Binh đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” gắn với xây dựng “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”; tích cực tuyên truyền, giúp Nhân dân bài trừ hủ tục, tà đạo, tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch, khu vực thu gom, xử lý rác thải và chợ nông thôn đạt chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Hỗ trợ cơ sở vật chất gắn với vận động Nhân dân khai hoang, định canh, định cư, không phá rừng, đốt nương làm rẫy; gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương. Tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,... đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn. 

Đồng thời, Binh đoàn quan tâm, tham gia xây dựng các công trình di tích lịch sử, văn hóa, như: Khu di tích lịch sử Tà Thiết, nghĩa trang liệt sĩ,... góp phần bảo tồn những giá trị lịch sử, phát huy tinh thần dân tộc. Cùng với đó, Binh đoàn còn quan tâm chăm lo sức khỏe cho người dân, thực hiện hiệu quả Chương trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; tổ chức hàng trăm tổ, đội công tác phòng, chống dịch bệnh, làm sạch môi trường. Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện 16 và các trạm y tế quân - dân y của Binh đoàn, ngoài hoạt động thường xuyên phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn, còn tích cực khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đối tượng chính sách. Tính đến tháng 10-2018, đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 56.480 lượt người, với trị giá hơn 5,6 tỷ đồng. 

Đặc biệt, cùng với phong trào “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Chính phủ, nhiều công trình phúc lợi, những phần quà giá trị, những chương trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt của Binh đoàn đã luôn đến được với Nhân dân trong và ngoài vùng dự án. Bên cạnh việc chăm lo, giúp dân từng bước thoát nghèo vươn lên, Binh đoàn cũng đã làm tốt công tác bám nắm địa bàn, định hướng tư tưởng cho bà con đồng bào nhất là đồng bào theo tín ngưỡng tôn giáo chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách, chủ trưởng của Đảng, pháp luật Nhà nước, khuyến khích, vận động bà con tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài trong vùng dự án của Binh đoàn, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, và niềm tin yêu với bộ đội Binh đoàn. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó quân dân mật thiết “keo sơn”; “cá nước”, “thế trận lòng dân” vững chắc, bộ đội vì dân, dân tin yêu bộ đội...

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong tình hình mới; phát huy chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kì hội nhập, Binh đoàn 16 quyết tâm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả mô hình Kinh tế - Quốc phòng, trọng tâm và xuyên suốt là hướng vào phục vụ dân, phát huy sức dân, giúp dân nâng cao đời sống, đồng thời làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ “vừa sản xuất tốt, vừa sẵn sàng chiến đấu tốt, vừa làm tốt công tác dân vận, làm tốt công tác trật tự trị an trên địa bàn, làm tốt công tác đối ngoại”... Và đây cũng chính là tiền đề quan trọng để Binh đoàn triển khai cơ cấu lại thành các đoàn Kinh tế - Quốc phòng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để tiếp tục tạo sự vững chắc về quốc phòng - an ninh, sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, và sự ấm no, hạnh phúc của các dân tộc Tây Nguyên vì màu xanh bình yên bạt ngàn trên vùng đất cao nguyên ngày nay; tô thắm thêm truyền thống 16 chữ vàng của Binh đoàn “Đoàn kết, vượt khó; gắn bó với dân; kinh tế - quốc phòng, vững mạnh, phát triển”.            

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại