Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Báo Thừa Thiên Huế: Đồng hành cùng nông dân

Cập nhật: 25/03/2019 | 08:54

Hội nhập, tự do hóa thương mại đã, đang và sẽ tác động sâu sắc tới nhiều lĩnh vực, trong đó có khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chưa bao giờ nông dân lại đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay.

 
Với tỷ lệ dân số chiếm 80% và hơn 70% lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội mà mục tiêu mà nền kinh tế đang hướng đến. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp của ngành Nông nghiệp năm 2018 đều vượt kế hoạch cả năm và cao hơn năm trước. Cụ thể, GDP nông - lâm - thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong bảy năm gần đây, giá trị sản xuất tăng 3,86%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; kim ngạch xuất khẩu (XK) 40,02 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 8,72 tỷ USD. Tiếp tục duy trì 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch XK hơn một tỷ USD. Trong đó, có năm mặt hàng có kim ngạch hơn 3 tỷ USD gồm: gỗ và sản phẩm gỗ 8,86 tỷ USD; tôm 3,59 tỷ USD; rau quả 3,81 tỷ USD; cà phê 3,46 tỷ USD; hạt điều 3,43 tỷ USD.

Điều này đang dần khẳng định, nông nghiệp nói chung và nông dân nói riêng đang ngày càng có những bước chuyển biến mạnh mẽ.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, với nhiều cơ hội mới nhưng thách thức cũng không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của bà con nông dân. Lao động trẻ chuyển dịch về đô thị, khu công nghiệp ngày càng nhiều; đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, lao động nông nghiệp giảm dần và ngày càng lớn tuổi. Điều kiện, kỹ năng sản xuất để phát triển kinh tế nông nghiệp hạn chế; trình độ sản xuất không đồng đều, nông dân chưa nhận thức hết về tầm quan trọng của nông nghiệp công nghệ cao và quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản chưa cao. Trong khi thực tế yêu cầu xã hội đối với những sản phẩm nông, lâm, thủy sản… ngày càng cao. Sản phẩm từ nhiều nước đã bắt đầu đặt chân vào thị trường trong nước tạo nên sự cạnh tranh khá khốc liệt giữa hàng nội và hàng ngoại…

Bối cảnh ấy đòi hỏi nông dân cần có những thay đổi trong tư duy và hành động. Các chính sách, chiến lược hoạch định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải có những thay đổi đúng hướng, góp phần tạo động lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Việc “tri thức hóa” nông dân là một hướng đi đúng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, bổ sung những kiến thức, kinh nghiệm, cách thức, phương pháp làm ăn mới. Và sẽ là bước chuyển căn bản, nhằm tạo ra một lực lượng lao động nông thôn có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Và báo chí, truyền thông là một kênh hết sức quan trọng.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và Nhân dân tỉnh, thời gian qua, Báo Thừa Thiên Huế đã có những thông tin chuyển tải cụ thể về các chủ trương, định hướng chiến lược và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, trang trại, hội nhập được Báo Thừa Thiên Huế thông tin sâu đậm thông qua các chuyên trang kinh tế, nông thôn mới…

Thông qua các buổi giao ban đầu tuần, những thông tin thời sự về tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân được cập nhật trao đổi; những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời sống... được thông tin qua lại giữa các phòng ban và Ban Biên tập, qua đó có những chỉ đạo kịp thời đối với các phóng viên phụ trách ngành, địa bàn. Các vấn đề thời sự phát hiện trong quá trình tác nghiệp cũng được phóng viên báo cáo cụ thể đến phòng và Ban Biên tập để có những định hướng cụ thể, khai thác tốt hơn các nguồn thông tin để có những tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn, có tính định hướng tốt.

Bên cạnh đội ngũ phóng viên phụ trách theo ngành với 1 phóng viên phụ trách nông nghiệp chung, 1 phóng viên phụ trách thủy sản, lâm nghiệp, 9 huyện thị, thành phố đều có phóng viên phụ trách nên từng bước chuyển động của ngành, địa bàn được bám sát, nắm rõ. Ngoài đội ngũ phóng viên, Báo Thừa Thiên Huế còn xây dựng được đội ngũ cộng tác viên phủ khắp từ các địa phương đến lực lượng cán bộ chuyên trách ngành, nhờ đó các thông tin về nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn chuyển tải sớm và có tính thời sự cao.

Chất lượng các bài viết được nâng cao, nhiều tác phẩm thuộc đề tài nông thôn, nông nghiệp và nông dân mang hơi thở cuộc sống. Khai thác, phản ánh các điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm và kể cả những hệ lụy trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ đó có những cảnh báo cụ thể về những tiêu cực trong phát triển nông nghiệp. Không chỉ định hướng thông tin thông qua các bài viết trên báo in, báo điện tử, Báo Thừa Thiên Huế còn xây dựng các chuyên mục, chương trình giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến trên báo điện tử về các vấn đề được dư luận quan tâm như: Hạ tầng nuôi trồng thủy sản, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, những mô hình nông nghiệp công nghệ cao…

Những năm gần đây, việc xây dựng chuyên trang theo địa bàn, ngành cũng được tập trung với nhiều chuyên trang được tổ chức như chuyên trang nông thôn mới, chuyên trang về nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Các địa bàn huyện, thị, thành phố đều có các trang được tổ chức theo tháng, mỗi tháng một chủ đề. Các trang, chuyên trang đều có sự phối hợp giữa phóng viên ngành, địa bàn tạo nên sự sinh động trong cách viết, tiếp cận làm phong phú thêm góc nhìn của tờ báo. Những vấn đề mới, thời sự được tổ chức thành các chương trình giao lưu trực tuyến, truyền hình trực tuyến, bài báo đa phương tiện...

Ngoài chủ động xây dựng các chuyên mục khuyến công, khuyến nông, cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng giống mới năng suất cao, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, tuyên truyền đổi mới tư duy về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, nguyên liệu tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại, Báo Thừa Thiên Huế chú trọng thông tin các phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát hiện nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình kinh tế hiệu quả, cổ vũ động viên, nhân rộng các cách làm hay trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới, những hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh, các chuyên mục trên báo in, báo điện tử, các chương trình truyền hình thực tế, chương trình giao lưu trực tuyến về vấn đề nông dân thời hội nhập, nông dân thời 4.0… cũng được Báo Thừa Thiên Huế triển khai. Trong năm 2019, Báo Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch, đề án tuyên truyền nông thôn thôn mới, nông nghiệp công nghệ cao... Trong đó, thực hiện đối thoại trực tiếp, tọa đàm cùng nông dân, gặp gỡ những gương nông dân tiêu biểu, mô hình nông dân ứng dụng công nghệ… Tổ chức các cuộc thi ảnh, bài viết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thông tin tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; phong trào nông dân thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân định canh, định cư, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo; bảo vệ môi trường sinh thái như trồng rừng, không chặt phá rừng, giữ vệ sinh chung… Thông tin các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế cho nông dân. Nhất là tiếp thu tri thức mới về công nghệ sinh học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, về công nghệ chế biến, bảo quản nông sản; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sao cho phù hợp, có hiệu quả; kết nối thị trường.

Cùng với những đổi mới của đơn vị, các phóng viên phụ trách ngành nông nghiệp nói chung và nông dân nói riêng cũng tăng cường đi cơ sở, nắm bắt những mô hình mới, vấn đề nổi cộm để thông tin. Thông tin được nắm nhiều chiều từ người dân đến cơ quan nghiên cứu, chuyên môn đến đơn vị quản lý nhờ đó độ xác thực thông tin cao, không xảy ra tình trạng thông tin sai hay bị phản ứng tiêu cực từ cơ sở. Phóng viên ngành không chỉ nắm bao quát tình hình phát triển chung mà còn nắm được các chuyển biến nhỏ trong từng địa bàn, thông qua đội ngũ cộng tác viên cơ sở. Không chỉ cập nhật thêm kiến thức thông qua việc tìm hiểu trên sách báo, đi cơ sở, phóng viên còn đăng ký tham gia các lớp tập huấn do ngành mình phụ trách tổ chức để bổ sung thêm kiến thức, tham gia các lớp tập huấn của Hội Nhà báo tổ chức.

Công tác thông tin của Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan truyền thông trên địa bàn đã góp phần không nhỏ trong phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp có phát triển nhanh, tư duy kinh tế hộ, trang trại, sản xuất hàng hóa có sự thay đổi cơ bản. Những con số tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh năm 2018 tăng 6,61%, trong đó ngành Nông nghiệp tăng 3,46% (kế hoạch năm 2018 tăng 2,23%); giá trị sản xuất nông lâm thủy sản và dịch vụ nông nghiệp chiếm 11,6% tổng cơ cấu kinh tế của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 140 triệu USD có thể chưa cao so với nhiều địa phương, nhưng nó lại khẳng định một bước chuyển biến rất lớn trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, một điều phải thừa nhận việc bao quát toàn ngành trên địa bàn rộng, đa dạng địa hình... không hề dễ dàng. Vì thế, cần có sự phối hợp rất nhiều từ địa bàn, cán bộ phụ trách ngành đến người đứng đầu các đơn vị để thông tin về nông nghiệp nông thôn, nông dân được chuyển tải kịp thời và chân thực nhất!

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại