Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Báo Quảng Ngãi với công tác tuyên truyền, quảng bá nông nghiệp, nông dân và nông thôn Quảng Ngãi

Cập nhật: 25/03/2019 | 08:47

Dải đất miền Trung và Tây Nguyên có địa hình không thuận lợi, thường xuyên đối mặt với thiên tai, nhưng bù lại, thiên nhiên cũng ban tặng cho khu vực này những dải đất trù phú, màu mỡ.

Những tiềm năng, lợi thế đó được các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung khai thác để thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong công tác tuyên truyền, quảng bá. Đây còn là kênh thông tin quan trọng, giúp nhà đầu tư lựa chọn tìm hiểu địa điểm, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển nông nghiệp nhanh và triển vọng của cả nước. Trong khuôn khổ Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ   9 (Vòng IV) với chủ đề: “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về nông dân trong thời kỳ hội nhập”, Báo Quảng Ngãi xin được chia sẻ với quý báo bạn, các đồng nghiệp với nội dung: “Báo Quảng Ngãi với công tác tuyên truyền nông nghiệp, nông thôn và nông dân Quảng Ngãi”.

Báo Quảng Ngãi có 2 ấn phẩm, gồm báo in và báo điện tử. Báo in phát hành 5 kỳ/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), mỗi kỳ có 8 trang, riêng Báo Quảng Ngãi cuối tuần (thứ 6) có 12 trang; chỉ số báo phát hành bình quân trên 5.000 tờ/kỳ; báo điện tử có lượng truy cập trung bình trên 22.000 cuộc/ngày. Cùng với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, Báo Quảng Ngãi đã tập trung tuyên truyền, quảng bá tiềm năng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Quảng Ngãi đến với nhà đầu tư trong và ngoài nước, trên cả hai ấn phẩm báo in và báo điện tử. Đặc biệt là tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên 6 huyện miền núi; và Nghị quyết số 01/2015 của HĐND tỉnh về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 – 2020 (nay là Nghị quyết số 02/2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 01/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 – 2020).

Thực tế ở Quảng Ngãi cho thấy, báo chí giữ vai trò khá quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đây không chỉ là kênh thông tin phản ánh những mô hình sản xuất mới, hiệu quả; những điển hình nông dân tiên tiến trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; mà còn tuyên truyền các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước nói chung, của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; là kênh thông tin quan trọng để chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thể hiện vai trò quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân...

Để thực hiện có hiệu quả vai trò đó, Ban Biên tập đã lãnh đạo, chỉ đạo trưởng, phó các phòng chuyên môn, biên tập viên, phóng viên theo dõi lĩnh vực nông nghiệp nắm vững chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh... Bên cạnh việc duy trì ổn định, nâng cao chất lượng các bài viết trong các trang chuyên đề: Nông nghiệp – nông thôn (mỗi tuần 1 trang), chuyên mục xây dựng nông thôn mới (2 tuần/trang) trên báo in và báo điện tử, Báo Quảng Ngãi còn tăng liều lượng tuyên truyền trong thời điểm sản xuất, thu hoạch và các hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp.

Báo Quảng Ngãi cũng đã xác định rõ nông nghiệp là “bệ đỡ” của nền kinh tế, nông nghiệp được trông đợi sẽ mang lại giá trị thương mại cao, khi đóng góp 15 – 16% GRDP toàn tỉnh. Năm 2018, các chỉ tiêu ngành Nông nghiệp trong tỉnh đạt và vượt so với năm 2017. Cụ thể: Giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 15 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4,9% so với năm 2017. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 500 nghìn tấn, tăng 0,38%. Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 234 nghìn tấn, tăng gần 27%. Xây dựng 103 cánh đồng lớn trồng lúa và mía, với tổng diện tích trên 2.000 ha; trong đó năng suất lúa đạt 67,7 tạ/ha (cao hơn đại trà 7 tạ/ha) và mía gần 669 tạ/ha (cao hơn đại trà 86 tạ/ha). Dồn điền đổi thửa trên 2.100 ha. Chuyển đổi trên 770 ha trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn. Trên 125 ha sản xuất rau, củ, quả an toàn theo hướng VietGAP...

Tuy đạt kết quả ấn tượng nhất trong 10 năm qua, nhưng tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (bình quân đạt 4,5%/năm) vẫn nhờ mở rộng diện tích, nên kém bền vững. Vì thế, sản lượng nông, lâm nghiệp và thủy sản dù tăng, nhưng chất lượng và giá trị sản phẩm không cao, thậm chí thấp. Nguyên nhân là do lĩnh vực nông nghiệp chưa hấp dẫn nhà đầu tư, nguồn vốn đầu tư chưa tương xứng, nông dân chưa chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất...  

Những năm qua, nhờ sự phản ánh chân thực, khách quan và đầy trách nhiệm của báo Quảng Ngãi đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Nông nghiệp Quảng Ngãi. Bên cạnh giới thiệu các mô hình quản lý, phát triển nông nghiệp hiệu quả của địa phương trong khu vực và cả nước để ngành Nông nghiệp Quảng Ngãi vận dụng, báo Quảng Ngãi cũng mạnh dạn phản ánh những bất cập trong việc thực thi các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng như việc quy hoạch, xử lý môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn... còn nhiều hạn chế.

Thực tế từ công tác tuyên truyền trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn thời gian qua chúng tôi nhận thấy rằng, công tác phối hợp giữa các bên liên quan chưa thực sự đồng bộ và có hiệu quả. Chính vì lẽ đó mà nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Quảng Ngãi nói riêng và trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, phát triển chưa thật sự bền vững.

Do đó, trong khuôn khổ Hội thảo này, Báo Quảng Ngãi đề xuất một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, các báo Đảng trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên cần có sự phối hợp, liên kết để giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa các địa phương trong khu vực. Cử những phóng viên, biên tập viên thực sự am hiểu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân để tham gia công tác tuyên truyền. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân cho phóng viên, biên tập viên… giữa các báo Đảng trong khu vực.

Thứ hai, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, ngành nông nghiệp trong khu vực phải thực sự coi báo chí là kênh thông tin quan trọng để giới thiệu những mô hình sản xuất hiệu quả, những điển hình nông dân tiên tiến, nhất là cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0”, góp phần thay đổi từ tư duy “sản xuất lương thực” sang “nông nghiệp làm giàu”, với trọng tâm là giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Thường xuyên giới thiệu những mô hình mới và hiệu quả, kinh nghiệm hay trong quản lý, phát triển nông nghiệp, nông thôn, để người dân trong vùng có thể vận dụng... Đồng thời quảng bá đầu ra của sản phẩm; thu hút nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao vào lĩnh vực nông nghiệp; mối liên kết “4 nhà”...

Thứ ba, các báo Đảng trong khu vực chủ động ký kết hợp tác trong lĩnh vực truyền thông đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản... để tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng, để sản xuất nông nghiệp và nông dân hội nhập tốt với cuộc cách mạng 4.0, tiến tới “chính thức hóa” mối liên hệ giữa nông hộ sản xuất nhỏ với ngành chế biến thực phẩm...

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại