Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Báo Quảng Nam tuyên truyền về “tam nông”

Cập nhật: 25/03/2019 | 08:49 G3T+7

Quảng Nam có diện tích tự nhiên hơn 10.438 km2; tỉnh có 18 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện.

Hiện nay, dân số của Quảng Nam xấp xỉ 1,5 triệu người, trong đó dân số thành thị chiếm tỷ lệ 24,16% và dân số nông thôn chiếm tỷ lệ 75,84%; mật độ dân số gần 143 người/km2. So với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước thì Quảng Nam đứng thứ 7 về diện tích, đứng thứ 19 về dân số, đứng thứ 45 về mật độ dân số. Với gần 76% dân số sinh sống ở nông thôn, Quảng Nam có tỷ lệ dân số sinh sống ở nông thôn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 84%, nông nghiệp chiếm 16%).

Kiên cố hóa hệ thống kênh chính Phú Ninh

Những năm qua, Quảng Nam đã và đang cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chuyển đổi mô hình và phương thức sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành, giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy – hải sản. Cùng với đó, có chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Quảng Nam cũng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống; tiếp tục hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền để nâng cao năng lực, hiệu quả và an toàn trong khai thác thủy sản xa bờ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá…

Từ lâu nay nông dân là giai cấp đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội. Là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, những năm qua Báo Quảng Nam đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền về giai cấp này cùng những định hướng quan trọng trong nông nghiệp của tỉnh. Theo đó, để phát huy vai trò của nông dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền về công tác hội và phong trào nông dân, nhất là các phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất -kinh doanh giỏi”…; Báo Quảng Nam thường xuyên chuyển tải những chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tiến trình phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Cạnh đó, báo phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh mở chuyên mục “Nông nghiệp & Phát triển nông thôn” hằng tuần trên báo in và báo điện tử để hướng dẫn nông dân áp dụng mạnh mẽ các gói kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất nông – lâm – thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống. Trong 10 năm qua, Báo Quảng Nam duy trì chuyên mục “Chuyện nhà nông” trên số thứ Ba hằng tuần. Chuyên mục này nhằm giới thiệu những cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả để bà con nông dân tham khảo, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế một cách phù hợp. Cùng với đó, Báo Quảng Nam chú trọng các bài viết phản biện, nêu ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình phát triển sản xuất của nông dân để ngành liên quan và chính quyền các cấp sớm tìm hướng tháo gỡ.

Liên kết sản xuất dưa leo Nhật Bản

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW (ngày 5/8/2008) của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn (gọi tắt là “tam nông”), trong 10 năm qua Báo Quảng Nam nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực này. Trên Báo Quảng Nam nhật báo, gần như số nào cũng có ít nhất 1-2 bài viết liên quan đến “tam nông”. Trên các số báo đặc biệt, đặc san hằng năm đều có chuyên đề liên quan đến “tam nông”. Nội dung trọng tâm mà báo quan tâm phản ánh là việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, con vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương và nhu cầu của thị trường; quá trình tích tụ đất đai, tổ chức sản xuất theo phương thức hàng hóa tập trung để tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị kinh tế cao; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn và liên kết với nông dân hình thành những mô hình sản xuất với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao – kỹ thuật tiên tiến để cho ra đời sản phẩm hàng hóa lớn, có chất lượng tốt và bao tiêu toàn bộ đầu ra của sản phẩm… Báo Quảng Nam từng đoạt giải nhì giải báo chí quốc gia cho loạt bài chuyên sâu về lĩnh vực tam nông.

Năm 2018, nhân dịp Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển “tam nông”, Báo Quảng Nam đã tổ chức thực hiện vệt bài “Dấu ấn tam nông” với nhiều loạt bài có chất lượng tốt. Trong đó, loạt bài “Sản xuất nông nghiệp hàng hóa” (3 kỳ) vừa được công bố đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng Báo chí Quốc gia viết về nông nghiệp – nông dân – nông thôn năm 2018, do Hội Nhà Báo Việt Nam, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ NN&PTNT phối hợp tổ chức. Trước đó, năm 2017 Báo Quảng Nam cũng đoạt 1 giải đồng hành của Giải thưởng báo chí này. Hằng năm, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng của tỉnh Quảng Nam tổ chức, rất nhiều phóng viên của báo đoạt giải cao từ các loạt bài liên quan đến nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Từ năm 2010 đến nay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Báo Quảng Nam phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng chuyên trang “Nông thôn mới” với số lượng ít nhất 2 trang/tháng trên báo in và mở chuyên mục riêng trên báo điện tử nhằm kịp thời chuyển tải những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về chương trình có ý nghĩa xã hội quan trọng này. Đồng thời động viên, cổ vũ cả hệ thống chính trị, nhất là nông dân tích cực tham gia thực hiện chương trình. Cạnh đó, mạnh dạn phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai để sớm có biện pháp khắc phục với mục tiêu chính là chương trình đi vào thực chất, mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP của Chính phủ, từ đầu năm 2018 đến nay Báo Quảng Nam phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh mở chuyên trang OCOP với số lượng 2 trang/tháng trên báo in. Chuyên trang này nhằm thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến chương trình và những mục tiêu, định hướng lớn của tỉnh Quảng Nam trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời giới thiệu những sản phẩm có thế mạnh của các địa phương trong tỉnh, những mô hình sản xuất hiệu quả cao của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ nông dân có nhiều triển vọng trở thành sản phẩm OCOP có chất lượng và mang tính bền vững…

Tàu cập cảng

Để phát huy hơn nữa vai trò của nông dân trong quá trình hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông dân - nông thôn, trong thời gian tới Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục quan tâm đặc biệt đến việc tuyên truyền về lĩnh vực “tam nông”, trong đó nông dân là chủ thể. Để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, ngoài việc duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục định kỳ như “Chuyện nhà nông”, “Nông nghiệp & Phát triển nông thôn”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Kinh tế hợp tác”, “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”… trên nhật báo; Báo Quảng Nam dự kiến sẽ mở thêm chuyên mục “Mỗi tuần một sản phẩm” trên số báo cuối tuần. Đặc biệt, Ban Biên tập tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện những loạt bài dài kỳ liên quan đến “tam nông” theo hướng phản ánh, phân tích, định hướng có chiều sâu, phản biện những vấn đề cụ thể liên quan đến chính sách chưa đi vào đời sống nông dân, hoặc những vấn đề còn bất cập đối với nông dân – nông nghiệp – nông thôn. Việc tuyên truyền trên báo điện tử cũng sẽ có những kế hoạch cụ thể hơn theo hướng tập trung vào chiều sâu đời sống ở các vùng nông thôn của tỉnh.

Bên cạnh những nội dung lớn như đã đề cập ở phần trên, sắp tới Báo Quảng Nam cũng sẽ quan tâm tuyên truyền mạnh mẽ về vấn đề nông dân trẻ khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nông dân liên kết sản xuất và nỗ lực quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong xu thế hội nhập…

Chúng ta, những người làm báo, nếu chịu khó quan sát và hiểu đời sống của bà con nông dân, hiểu công việc nhà nông, nhất định sẽ có những tác phẩm mang đậm hơi thở của nhà nông.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại