Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Báo Quảng Bình và những dấu ấn tuyên truyền về nông dân thời kỳ hội nhập

Cập nhật: 25/03/2019 | 08:58

Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) vào tháng 7/2008 đã đề cập nhiều vấn đề, trong đó có một nội dung rất quan trọng là vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây là vấn đề trực tiếp quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn không tách rời nhau. Với đặc thù của Việt Nam, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Sinh thời, Hồ Chí Minh khẳng định, nông dân là đại đa số dân tộc, do đó, vấn đề nông dân là nền tảng của vấn đề dân tộc. Nông dân là một lực lượng được hình thành tất yếu trong tiến trình lịch sử, cho đến nay nông dân vẫn là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, đóng vai trò quan trọng trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia.

Với nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, hệ thống báo Đảng toàn quốc nói chung, Báo Quảng Bình nói riêng đã tập trung tuyên truyền đậm nét về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sản xuất nông nghiệp, về vai trò của nông dân, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về nông dân, đặc biệt là vai trò nổi bật của nông dân trong thời kỳ hội nhập, về tổ chức bộ máy nhân sự, Báo Quảng Bình đã phân công trách nhiệm cho Phòng phóng viên Nội chính – Xây dựng Đảng đảm nhiệm công tác tuyên truyền. Ngoài phóng viên chuyên trách về lĩnh vực này, 8 phóng viên phụ trách 8 huyện, thị xã, thành phố cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát cơ sở, tuyên truyền đậm nét về nông dân. Số lượng tin bài tuyên truyền về nông dân trong năm 2018 đạt gần 1.300 tin bài. Nội dung tuyên truyền đã bám sát thực tế đời sống, sản xuất của nông dân, góp phần quan trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, từng bước đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Các bài viết cũng đã nêu bật tầm quan trọng và những đóng góp to lớn của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những thành tựu qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi…

Thông qua công tác tuyên truyền, bên cạnh việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan mật thiết đến đời sống người nông dân, Báo Quảng Bình đã phát hiện, biểu dương và góp phần nhân rộng những điển hình nông dân sáng tạo, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ động và nhanh nhạy trong thời kỳ hội nhập. Hình ảnh những người nông dân đang dần đổi thay, hiện đại, năng động, có tầm nhìn xa với chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phù hợp với giai đoạn hội nhập. Không chỉ sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, nông dân thời kỳ hội nhập đã biết liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo dựng chỗ đứng vững vàng và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đồng hành cùng người nông dân và những đổi thay tích cực đó, Báo Quảng Bình đã bám sát địa phương, cơ sở, không chỉ phản ánh kịp thời những đổi thay tích cực của nông dân lên mặt báo, mà còn cùng chia sẻ về những băn khoăn, trăn trở của người nông dân, từ đó đóng góp tiếng nói để cấp ủy, chính quyền các cấp có sự điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp, sát với tình hình thực tế.

Trong những năm qua, nông dân Quảng Bình đã phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã vượt kế hoạch đề ra với 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 45,6%. Những thành tựu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới là kết tinh từ sức mạnh của nông dân với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, vươn lên trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đóng góp cả vật chất và tinh thần cho cộng đồng. Không bằng lòng với những kết quả đạt được, nhiều địa phương đã tiếp tục xây dựng và thực hiện lộ trình mới là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, mà nông dân tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Đồng hành suốt quá trình phát triển và những thành tựu của nông dân là đội ngũ báo chí nói chung, Báo Quảng Bình nói riêng. Thông qua công tác tuyên truyền, các mô hình, điển hình được biết đến và học tập, nhân rộng, mang lại hiệu quả cao.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền về nông dân, trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt Chi hội Nhà báo, Báo Quảng Bình luôn có định hướng tuyên truyền cụ thể theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, Ban Biên tập đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho đồng chí Phó Tổng Biên tập phụ trách hoạt động của Phòng Phóng viên Nội chính - Xây dựng Đảng, hàng tháng trực tiếp tham gia họp triển khai nhiệm vụ với cán bộ, phóng viên, bàn bạc, thảo luận và lựa chọn nội dung tuyên truyền cụ thể, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như số lượng. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên đã bám sát cơ sở để tiếp cận, nắm bắt thông tin và xử lý đề tài. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, các phóng viên đã phân tích, mổ xẻ, nêu bật những đóng góp tích cực, những thành tựu nổi bật của nông dân trong thực hiện các phong trào, đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để phát huy hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào.

Với sự nỗ lực và cách thức triển khai nêu trên, thời gian qua, lĩnh vực tuyên truyền về nông dân trên Báo Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Những bài viết về các điển hình nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, như hiến đất làm đường, cất trường học, đóng góp tiền, công sức làm cầu đường nông thôn… được biểu dương trên mặt báo, được độc giả đón nhận và tạo thành phong trào thi đua sâu rộng. Một số bài viết điển hình có thể kể đến là: “Điểm sáng hiến đất xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân huyện Tuyên Hóa: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của nông dân”, “Đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất”, “Hồ A Lai làm kinh tế giỏi”… Bên cạnh đó, nhiều bài viết đã phát hiện, phản ánh được sự phát triển vượt bậc của nông dân trong giai đoạn hội nhập, đó là: “Nông dân thời 4.0”, “Hướng tới nền nông nghiệp xanh”, “Nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu: Những bước tiến dài”, “Thành công nhờ nuôi lợn trong chuồng lạnh”, “Sản xuất nông nghiệp sạch: Hướng đi bền vững”, “Chinh phục đồi hoang”…

Nội dung các bài viết tuyên truyền về nông dân trên Báo Quảng Bình đã góp phần quan trọng vào việc giúp nông dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, cổ vũ, động viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nỗ lực nâng cao trình độ dân trí, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất…, phát huy truyền thống và thế mạnh qua từng giai đoạn phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tuyên truyền về nông dân của Báo Quảng Bình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là vẫn còn nhiều bài viết chỉ mới phản ánh thực tế, chưa có sự nhìn nhận sâu sắc, đặc biệt là việc nhận diện những khó khăn, vướng mắc mà nông dân đang phải đối mặt, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả. Nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách như việc rút ra những bài học sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa được đầu tư tương xứng, chỉ dừng lại ở mức phản ánh hời hợt. Một số phóng viên chưa thực sự sâu sát cơ sở, trang bị những kiến thức cần thiết khi viết về đề tài này, dẫn đến các bài viết còn thiếu sức thuyết phục, chưa phản ánh được thực tế sinh động trong hoạt động và đời sống của người nông dân. Khó khăn về kinh phí hỗ trợ phóng viên khi tham gia tác nghiệp ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa cũng tác động hạn chế đến chất lượng và số lượng tin bài tuyên truyền về nông dân. Bên cạnh những nguyên nhân nêu trên, việc phóng viên chuyên trách ít được tham gia các hội thảo, tập huấn công tác tuyên truyền về nông dân cũng là những hạn chế cần khắc phục.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về nông dân trong thời kỳ hội nhập, thời gian tới, Báo Quảng Bình đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền trên báo in và báo điện tử. Đặc biệt Báo Quảng Bình điện tử sẽ tăng cường mảng truyền hình, thực hiện các phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực tuyến… phản ánh những gương nông dân điển hình trong giai đoạn hội nhập, góp phần làm đa dạng hình thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Với đặc thù của nông dân là sinh sống ở nông thôn, trong đó có nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, Báo Quảng Bình sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hành để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin thông qua sự cập nhật kịp thời của báo điện tử và báo in được phát hành ngay trong ngày ở tất cả các địa bàn.

Cùng với việc tạo điều kiện để phóng viên chuyên trách tham gia các chương trình hội thảo, tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình cụ thể, triển khai các chương trình sinh hoạt chuyên môn, trong đó có các nội dung tuyên truyền về nông dân; không ngừng động viên khuyến khích phóng viên tham gia tuyên truyền đề tài nông dân, góp phần nâng cao chất lượng tờ báo, đồng hành cùng nông dân trong giai đoạn hội nhập.

Trên đây là một số kết quả quan trọng và những bài học kinh nghiệm mà Báo Quảng Bình đã đạt được trong công tác tuyên truyền về nông dân thời kỳ hội nhập. Tại hội thảo lần này, Báo Quảng Bình xin chia sẻ và rất mong nhận được những ý kiến trao đổi của các đồng nghiệp để các báo Đảng địa phương, trong đó có Báo Quảng Bình, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền về nông dân trong thời kỳ hội nhập, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh nông dân, đưa quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại