Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - hướng đi tất yếu để nông dân Đắk Nông hội nhập ngày một sâu rộng

25/03/2019 | 09:09

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là động lực để tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

<  1  2  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại