Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tập trung đạt cao hơn nhóm tiêu chí sản xuất, thu nhập

Cập nhật: 15/01/2021 | 08:36

Năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, Đắk Nông tập trung các giải pháp để đạt cao hơn nhóm các tiêu chí nông thôn mới (NTM) về sản xuất, thu nhập. Xung quanh nội dung này, phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT.

Ông Phạm Tuấn Anh

PV: Thưa ông, xin ông đánh giá về những kết quả trong xây dựng NTM của Đắk Nông thời gian qua?

Ông Phạm Tuấn Anh: Đắk Nông đã đạt được những kết quả cao trong xây dựng NTM. Điển hình là vượt chỉ tiêu nghị quyết về số xã đạt chuẩn, số tiêu chí NTM trên xã.

Cụ thể, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 22/60 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 36,7%. Con số này vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là 18 xã đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020. Bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí NTM/xã, đạt 100% nghị quyết.

Thành phố Gia Nghĩa đang được Trung ương thẩm định hoàn thành xây dựng NTM. Huyện Đắk R’lấp hiện đang nỗ lực hoàn thành các công việc để tổ chức xét thẩm định huyện NTM trong quý I/2021.

Nông thôn ở Đắk Nông ngày càng khởi sắc, hạ tầng cơ sở được đầu tư, nâng cấp dần đồng bộ, hoàn thiện, đời sống người dân nâng cao.  

PV: Vậy, tại sao hiện nay chúng ta lại cần tập trung các giải pháp để đạt cao hơn nhóm các tiêu chí về sản xuất, thu nhập trong xây dựng NTM?

Ông Phạm Tuấn Anh: Đắk Nông đã có 45/60 xã đạt tiêu chí NTM về thu nhập; 60/60 xã đạt tiêu chí về lao động, việc làm; 53/60 xã đạt tiêu chí về sản xuất; 40/60 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo.

So với năm 2015, tuy số xã đạt NTM đều tăng, nhưng đời sống của người dân nông thôn vẫn gặp nhiều khó khăn do nông sản chủ lực xuống giá, dịch bệnh xuất hiện gây nhiều ảnh hưởng trên cây trồng, vật nuôi, đời sống kinh tế.

Nhìn nhận thực tế này là do hoạt động tổ chức sản xuất của tỉnh còn hạn chế, quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa hiệu quả, sự liên kết, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tập trung, theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Cùng với đó, công nghiệp chế biến nông sản, ngành nghề lĩnh vực nông nghiệp còn nhỏ lẻ đã ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của nông dân.

Đây là một thực tế mà ngành chức năng, các địa phương đã nhìn nhận được và xác định cần quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong xây dựng NTM. Bởi chỉ khi nâng cao, bảo đảm bền vững thu nhập, đời sống của người dân thì mới có thể huy động được sức dân đầu tư cho hạ tầng cũng như các nhóm tiêu chí khác. Việc nâng cao đời sống Nhân dân cũng là mục tiêu, mục đích cuối cùng mà NTM hướng đến.

Hồ tiêu là chuỗi liên kết sản xuất chủ lực được Đắk Nông xây dựng bền vững

PV: Vậy, chúng ta sẽ phải tập trung vào những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Phạm Tuấn Anh: Đắk Nông sẽ đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, đề án về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp công nghệ cao.

Trong đó, tỉnh tập trung nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để bảo đảm duy trì ổn định đầu ra cho các sản phẩm, nâng cao hơn nữa thu nhập và chất lượng sống của người dân nông thôn. Các cấp, ngành xây dựng các mô hình về phát triển du lịch theo hướng du lịch trải nghiệm nông nghiệp gắn với tham quan các danh lam, thắng cảnh, các lễ hội văn hóa của địa phương, công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông.

Tỉnh đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát triển các thế mạnh địa phương gắn với việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cả trong nước và quốc tế. Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh.

Tỉnh đặt mục tiêu hình thành nhiều trang trại, hợp tác xã kiểu mới, các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn hoạt động có hiệu quả. Các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân, tổng hợp các nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho bà con…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Thoan thực hiện

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại