Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tăng cường thu nợ đến hạn

Cập nhật: 26/03/2020 | 09:15

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tăng cường thu nợ đến hạn để bổ sung nguồn vốn cho vay, quay vòng nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Tập trung rà soát, đánh giá từng khoản vay

Tại Krông Nô, trong năm 2020, nợ đến hạn mà Phòng Giao dịch NHCSXH phải thu là hơn 93 tỷ đồng. Tính đến hết quý I, dự kiến đơn vị thu được 45 tỷ đồng, đạt hơn 48% kế hoạch năm.

Cán bộ NHCSXH Krông Nô giám sát việc sử dụng vốn vay của người dân

Theo ông Đinh Văn Dũng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô, thu đủ các khoản nợ đến hạn, giảm nợ quá hạn phát sinh là một trong những mục tiêu quan trọng trong năm 2020 mà đơn vị xác định. Vì thế, ngay từ những tháng đầu năm, Phòng Giao dịch NHCSXH đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát, phân tích, đánh giá từng khoản nợ. Trên cơ sở này, đơn vị sẽ xem xét, có biện pháp xử lý phù hợp theo từng trường hợp. Việc chấn chỉnh, củng cố nền nếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) yếu kém cũng được đơn vị triển khai thực hiện. Hằng tháng, NHCSXH huyện duy trì sinh hoạt cùng với tổ TK&VV để tìm hiểu khó khăn, thuận lợi trong công tác thu hồi nợ tại từng địa bàn. Việc trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ gương mẫu cũng được đơn vị phổ biến. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn không những giảm xuống, mà ý thức trả nợ của các hộ vay từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Tiến An, người dân bon K62, xã Đắk D’rô (Krông Nô) cho biết: Sau khi được NHCSXH huyện giải ngân vốn, gia đình tôi đã đầu tư vào chăm sóc cà phê và nuôi bò. Hằng tháng, Ban Quản lý tổ TK&VV của bon thường xuyên đến nhà hướng dẫn gia đình tôi áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật sản xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Quá trình đầu tư vào cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, nên gia đình thực hiện gom góp tiền để trả lãi theo đúng quy định.

Tại Đắk Mil, đến hết quý I, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện thu được hơn 15 tỷ đồng trong tổng số gần 67 tỷ đồng nợ quá hạn của năm 2020. Ông Phạm Hòa, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Đắk Mil cho biết: “Để thu nợ hiệu quả, ngay cuối năm 2019, đơn vị lên danh sách những hộ có nợ đến hạn. Dựa trên danh sách này, chúng tôi rà soát khả năng trả nợ của từng gia đình, nhằm có phương pháp đôn đốc cụ thể. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thu hồi nợ tại từng địa bàn sẽ được cán bộ tín dụng báo cáo kịp thời”.

Không để nợ mới phát sinh

Trong năm 2020, con số thu nợ đến hạn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh hơn 1.095 tỷ đồng. Tính đến hết quý I, đơn vị dự kiến thu được khoảng 360 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến Hà, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Chi nhánh đã phát động thi đua giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,15% tổng dư nợ. Thông qua đợt phát động này, đơn vị chỉ đạo quyết liệt công tác thu nợ đến toàn thể phòng giao dịch, từng cán bộ tín dụng cơ sở. Đối với những địa phương có tỷ lệ nợ thu đến hạn đạt cao, đơn vị sẽ kịp thời khen thưởng. Riêng những địa phương thu nợ đạt thấp, có nguy cơ để nợ quá hạn phát sinh, chi nhánh tập trung phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó, chỉ đạo giải pháp khắc phục kịp thời.

Để thu nợ đến hạn đạt hiệu quả, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thường xuyên chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức hội trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh xuống cơ sở việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Với chỉ thị này, chủ tịch các xã, phường, thị trấn được bổ sung vào thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng cấp cơ sở. Từ các khâu chỉ đạo thành lập tổ TK&VV đến khâu thu hồi nợ, xử lý các khoản nợ tồn đọng đều được các bên tham gia thực hiện hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Hà, để giảm nợ quá hạn hiệu quả, thời gian tới, đơn vị rất mong các cấp chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH. Về phía Chi nhánh sẽ dựa vào từng trường hợp cụ thể, đánh giá, phân tích để có giải pháp thu nợ, xử lý nợ hiệu quả hơn. Cụ thể như đối với hộ vay gặp khó khăn trong đời sống, chưa có khả năng trả nợ ngay, đơn vị sẽ vận động hộ vay trả dần. Đối với hộ có khả năng trả nợ nhưng chây ì, NHCSXH tiếp tục vận động, thuyết phục hoặc áp dụng biện pháp xử lý kiên quyết hơn. Đặc biệt, ngân hàng sẽ đẩy mạnh hoạt động của tổ thu hồi nợ cấp xã. Việc củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ TK&VV cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tại từng địa bàn sẽ được NHCSXH tỉnh thực hiện quyết liệt hơn.

Bài, ảnh: Lương Nguyên

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại