Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img

Đặt mục tiêu phát triển 10.000 doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật: 27/11/2019 | 09:07

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân (KVTN) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Đắk Nông có ít nhất 6.000 doanh nghiệp KVTN và đến năm 2030 có 10.000 doanh nghiệp KVTN hoạt động hiệu quả. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đổi mới công nghệ tăng bình quân 10%/năm. Giai đoạn 2021-2030, doanh nghiệp KVTN có mức tăng trưởng bình quân khoảng 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 25-30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 23-25%/năm…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng, lồng ghép nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp KVTN trong các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ; xây dựng lộ trình thực hiện, bố trí nhân lực, ngân sách hàng năm.

Ngoài ra, các cấp, ngành tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp KVTN phát triển, không hạn chế quy mô, có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp KVTN có quy mô nhỏ và vừa; khuyến khích xây dựng các thương hiệu lớn cho doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông trên thị trường trong và ngoài nước.

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại