Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Các công trình thủy lợi được khai thác hiệu quả

Cập nhật: 02/12/2020 | 09:33

Qua 10 năm phát triển, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông đã khẳng định được vai trò, vị trí trong quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Đắk Nông (PV) đã có cuộc trao đổi với ông Lê Viết Thuận, Chủ tịch Công ty.

Ông Lê Viết Thuận, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông

PV: Thưa ông, khi mới thành lập công ty, hiện trạng các công trình thủy lợi tỉnh ở Đắk Nông như thế nào và công ty phải đối mặt với những khó khăn gì?

Ông Lê Viết Thuận: Năm 2011, công ty được UBND tỉnh bàn giao quản lý, khai thác, vận hành 150 công trình thủy lợi. Phần lớn các công trình đều có quy mô nhỏ, được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục, nên không phát huy được hiệu quả.

Các công trình thủy lợi nằm rải rác, diện tích tưới tiêu không tập trung, tuyến kênh dài. Có công trình diện tích phục vụ tưới thực tế lớn hơn nhiều so với thiết kế, gây ra quá tải cho công trình, khó khăn trong luân phiên nguồn nước. Nhiều công trình chưa có kênh nội đồng, hoặc có nhưng chưa được kiên cố, gây khó khăn cho việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất.

Tình hình vi phạm, lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi diễn biến phức tạp, khó giải quyết. Việc giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình, giải phóng mặt bằng để thi công nâng cấp, sửa chữa lớn, đo đạc, lập hồ sơ xin giao đất các công trình thủy lợi gặp khó khăn.

Thời điểm đó, nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của nhiều người dân về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi còn nhiều hạn chế... Tất cả những điều này đã khiến cho đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi.

PV: Trước thực trạng trên, công ty đã có những giải pháp nào để làm tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi?

Ông Lê Viết Thuận: Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, công ty dần khắc phục được các khó khăn.

Hàng năm, trên cơ sở rà soát, nắm tình trạng các công trình, công ty đã tranh thủ tốt các nguồn vốn đầu tư, vốn từ các dự án để nâng cấp, sửa chữa. Phương châm chung của đơn vị là công trình cấp bách, mất an toàn cao, vùng trọng điểm sản xuất được đầu tư trước. Cùng với hệ thống công trình chính, đơn vị cũng đầu tư kênh mương tưới tiêu.

Sau 10 năm, công ty đã chi trên 477 tỷ đồng để sửa chữa các công trình thủy lợi. Cùng với đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, đơn vị cũng làm tốt việc bảo vệ công trình. Việc bảo dưỡng, bão trì các công trình cũng được đơn vị duy trì thực hiện thường xuyên.

Công ty cũng đã tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, địa phương để điều tiết nước, tăng hiệu quả khai thác công trình thủy lợi, góp phần bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất cho Nhân dân.

Công trình thủy lợi Đắk Rồ (Krông Nô) đáp ứng nhu cầu tưới 7.000 ha cây trồng

PV: Hiện nay, hiệu quả khai thác các công trình thủy được thể hiện ở những mặt nào, thưa ông?

Ông Lê Viết Thuận: Các công trình được quản lý, đầu tư, nâng cấp tốt là cơ sở để công ty luôn hoàn thành 100% kế hoạch diện tích tưới tiêu, cấp nước do UBND tỉnh giao. Tốc độ tăng diện tích tưới bình quân năm sau so với năm trước xấp xỉ bằng 108,5%.

Tổng diện tích tưới tiêu, cấp nước giai đoạn 2011-2020 là 367.642,12 ha. Năm 2011, đơn vị cung ứng nước cho trên 26.400 ha, năm 2013 trên 29.400 ha, năm 2015 đạt 36.500 ha, năm 2017 trên 40.200 ha và năm 2020 trên 45.700 ha.

PV: Như vậy, có thể nói việc UBND tỉnh giao cho công ty quản lý, khai thác các công trình là phù hợp, hiệu quả?

Ông Lê Viết Thuận: Đúng vậy, điều này thể hiện rõ hơn ở chỗ các công trình được UBND tỉnh giao cho công ty ngày càng tăng. Sau 10 năm số công trình mà công ty quản lý tăng từ 156 lên 251 công trình.

Năm 2018, HĐND tỉnh đã thực hiện việc giám sát về thủy lợi ở tất cả các nội dung từ quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý. Kết quả đợt giám sát cho thấy, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ này. Do đó, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết đề nghị UBND tỉnh xem xét giao các công trình thủy lợi do các xã và các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý về cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

 

Công ty TNHH MVT Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 2/12/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông. Đây là doanh nghiệp hoạt động công ích do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông.

 

PV: Phát huy những kết quả đạt được, định hướng phát triển của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Viết Thuận: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển doanh nghiệp theo chiến lược đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đơn vị sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là sắp xếp, đổi mới hoạt động theo hướng hiệu quả, tranh thủ tốt sự quan tâm ủng hộ của các cấp, ngành để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo vệ, khai thác tốt hơn hạ tầng thủy lợi phục vụ nhiều mục tiêu.

Đơn vị cũng sẽ tiếp nhận, quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn theo chủ trương của UBND tỉnh. Chúng tôi tin tưởng với sự nỗ lực không ngừng, cùng với việc nâng cao năng lực quản lý, phát huy sức mạnh từ đội ngũ nhân lực, công ty sẽ đạt được những kết quả tích cực.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Thoan thực hiện

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại