Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tư nhân

29/07/2020 | 09:43

Kinh tế tư nhân dần trở thành động lực phát triển chính của tỉnh và có xu hướng tăng dần qua từng năm. Kết quả này đã minh chứng cho nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc mở rộng và tiếp nối các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, liên kết đầu tư ổn định cho doanh nghiệp Đắk Nông.

Cầu kiều Trà Sư  

27/07/2020 | 16:05

<  4  5  6  7  8  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại