Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Krông Nô có 2.500ha cây trồng thiếu nước tưới

21/04/2020 | 14:56

Toàn huyện Krông Nô hiện có 2.500 ha cây trồng các loại thiếu nước tưới. Trong đó, xã Nâm N’Đir có 650 ha, xã Nâm Nung có 350 ha, xã Tân Thành có 100 ha, thị trấn Đắk Mâm có 200 ha, xã Nam Xuân có 500 ha và xã Đắk Sôr có 700 ha.

<  2  3  4  5  6  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại