Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Sở Khoa học và Công nghệ được ủy quyền tuyển chọn, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Cập nhật: 16/05/2019 | 09:20

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 592/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Khoa học-Công nghệ phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ký kết, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng khoa học và công nghệ; công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học-Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan.Thời gian ủy quyền: Từ khi có quyết định này có hiệu thực thi hành đến hết 31/12/2021. Sở Khoa học-Công nghệ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền về UBND tỉnh.

Nguyễn Hải

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại