Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Kết quả ở Tuy Đức

19/04/2016 | 14:29

Trên tinh thần quán triệt, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), 10 năm qua cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Tuy Đức nhận thức rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác gia đình trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại