Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng giao thông tại Đắk Búk So

23/09/2020 | 08:31

Huyện Tuy Đức đang tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông cho xã Đắk Búk So. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đang từng bước tạo tiền đề để Đắk Búk So đạt tiêu chí đô thị loại IV, phát huy vai trò trung tâm huyện lỵ của Tuy Đức.

<  1  2  3  4  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại