Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Huyện Krông Nô: Thu hút, kêu gọi đầu tư vào các dự án

11/06/2015 | 10:00

Với mục tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp, huyện ưu tiên thu hút đầu tư công nghiệp chế biến sản phẩm từ nguồn nguyên liệu tại chỗ và hạ tầng kỹ thuật, du lịch, dịch vụ. Nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi dành cho đầu tư phát triển vào các lĩnh vực này đã được ban hành, thực hiện.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại