Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Nông dân Ðắk Song tạo nguyên liệu cà phê chất lượng cao

14/11/2022 | 08:43

Nhiều đơn vị, nông hộ trên địa bàn huyện Đắk Song đã áp dụng quy trình tạo nguyên liệu cà phê chất lượng cao. Nguyên liệu cà phê này không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà còn giúp tạo ra sản phẩm cà phê đặc sản.

<  1  2  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại