Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh: Tạo tiền đề trong xây dựng thành công NTM

Cập nhật: 15/12/2015 | 09:51

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Đắk R'lấp đó là: Ở đâu có hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh thì ở đó có phong trào mạnh, tiềm năng lớn trong huy động nguồn lực và triển khai thực hiện tốt chương trình. Đây cũng là một trong những thành công cốt lõi mà huyện Đắk R'lấp đã đạt được trong thời gian qua.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 10 xã, 98 thôn, bon với bộ máy hệ thống chính trị đã được kiện toàn đầy đủ. Cụ thể là 100% xã có đầy đủ các ban, ngành, cán bộ cấp xã ngày càng đạt chuẩn. Hiện đã có 9/10 xã đạt tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn, xem việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh là tiêu chí, tiền đề căn bản để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ.

Đường nội bon Bu N'doh, xã Đắk Wer (Đắk R'lấp) được nhựa hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: A Trư

Qua công tác rà soát, nắm bắt tình hình chất lượng hoạt động ở địa phương, đơn vị nào có những biểu hiện yếu về tổ chức, cấp ủy đảng nơi đó trực tiếp chỉ đạo, đề xuất biện pháp củng cố. Bên cạnh đó, huyện cũng gắn công tác xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, công tác cán bộ trên địa bàn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ và vai trò người đứng đầu đã được quan tâm, từng bước đi vào nền nếp.  

Qua hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng vận động quần chúng... đã được nâng lên rõ rệt. Tổ chức cơ sở đảng ở các xã đã được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM, nhiều cấp ủy đảng cơ sở đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để bàn bạc, thảo luận trong cấp ủy, chi bộ, và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có kết quả.

Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM ngày càng cụ thể và hiệu quả như Hội nông dân với chương trình xóa đói giảm nghèo; Hội phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”… Nhờ đó, nhiều đơn vị đã kịp thời khắc phục những hạn chế trong nhận thức của cán bộ và nhân dân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở cũng như từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị.

Có thể thấy, khi hệ thống chính trị vững mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là xây dựng NTM đã có thuận lợi, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, ngoài nguồn vốn đầu tư từ phía Nhà nước, các chương trình, dự án, toàn huyện đã huy động được 840,2 tỷ đồng đóng góp từ nhân dân để xây dựng đường giao thông, chợ, trường học và xây dựng hàng trăm căn nhà kiên cố, chỉnh trang nâng cấp nhà cửa, cổng ngõ, tường rào, các công trình phụ....

Đến nay, huyện đã có 1 xã là Đạo Nghĩa đạt 19 tiêu chí về nông NTM; 2 xã nằm trong nhóm 15 đến 18 tiêu chí là Nhân Đạo và Nhân Cơ; 4 xã gồm: Kiến Thành, Nghĩa Thắng, Đắk Sin, Đắk Wer nằm trong nhóm đạt 10 đến 14 tiêu chí và 3 xã: Đắk Ru, Quảng Tín, Hưng Bình nằm trong nhóm đạt 5 đến 9 tiêu chí, không có xã khó khăn đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí. Tổng số tiêu chí NTM của 10 xã trên địa bàn huyện đến nay đã đạt được là 124 tiêu chí/190 tiêu chí. Đây là kết quả khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh, đưa Đắk R’lấp trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh về lĩnh vực này.

Hà An

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại